Zamyslenie na deň 2.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 3,13-26

13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. 14 Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato. 15 Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. 16 V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici bohatstvo a česť. 17 Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. 18 Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blahoslavení tí, čo sa jej držia. 19 Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou; 20 Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. 21 Syn môj, nech ti to z očí neschodí, zachovaj opatrnosť i rozvahu 22 a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. 23 Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. 24 Ak si ľahneš, nevydesíš sa, keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. 25 Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, 26 lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.


Čo je v živote naozaj dôležité? Rozhodnúť sa správne v dôležitých okamihoch života je umenie. Možno ste už počuli príbeh o kráľovi Šalamúnovi a troch bratoch. Hovorí sa v ňom o tom, že bratia istý čas slúžili na Šalamúnovom dvore. Keď sa ich služba skončila, dal im kráľ na výber: buď im dá za prácu peniaze, alebo tri múdre rady. Dvaja starší bratia si vybrali peniaze a najmladší chcel múdre rady. Tieto rady mu potom zachránili život, lebo sa vyvaroval reálneho nebezpečenstva, v dôsledku ktorého jeho starší bratia zomreli. Tento jednoduchý príbeh hovorí o tom, aká je v živote dôležitá múdrosť. Niekedy je dôležitejšia než peniaze a sláva. Aj dnešný text nás v tom utvrdzuje. Božia múdrosť je nad všetky poklady a nad všetko, čo sa nám zdá dôležité. Ak poslúchame Boha a On vedie naše kroky, pripraví nám bezpečné cesty. V našom živote bude pokoj, poriadok a najmä nádej, ktorú dáva obeť Pána Ježiša na kríži – nádej na večnosť. Ak On vedie tvoj život, poďakuj sa Mu dnes za túto milosť! Ak si Mu ešte neodovzdal svoje srdce, dnes máš možnosť. Boh nás miluje a chce byť našou oporou aj v dnešný deň.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá zachraňuje životy. Odpusť mi, že ju niekedy podceňujem z materiálnych dôvodov. Nauč ma vážiť si Tvoj svet a posilňuj ma na vnútornom človeku. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Ladislav Ontko


Dobrotivý Hospodin, odpusť každému, kto sa úprimne odhodlal vzývať Boha Hospodina. 2.Kronická 30,18-19

Ježiš hovorí: Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Marek 2,17


1.Timoteovi 4,(1-3)4.5 :: Modlíme sa za: Liptovská Sielnica (LOS)