Zamyslenie na deň 2.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Novom roku
My sme videli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1,14b


1.Jána 1,1-4

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. 2 A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. 4 Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.


Či veríš tomu? Vždy je ťažké uveriť neuveriteľnej informácii. Čím viac informácia prevyšuje našu predstavivosť, tým väčší problém máme s jej prijatím. Je ťažké uveriť informácii, že Boh prišiel do nášho sveta. Prijatie tejto informácie si žiada mimoriadne presvedčivé svedectvo. Také, ktoré je hodnoverné a opiera sa o zdravé ľudské zmysly, ktoré potvrdia, že to, čo človek videl a o čom svedčí, nebol prelud. Takéto svedectvo priniesli apoštoli. Za všetkých dnes hovorí Ján: „Videli sme, pozerali sme sa, dotýkali sme sa, počuli sme“. Svedectvo má zmysel vtedy, ak dosvedčuje pravdu a svedok je hodnoverný vtedy, ak vlastnému svedectvu sám verí a podľa svojho svedectva aj žije. Vieru v toto svedectvo potvrdzovali samotní apoštoli svojimi životmi. Od stretnutia s Kristom žili len pre Neho. Obetovali Mu svoje životy, lebo dôverovali Slovu, ktoré im zvestoval. Parafrázujúc slová apoštola Pavla – vedeli, Komu (v Koho) uverili. Vedomie o tom, že Boh prišiel do sveta, aby zachránil ľudí, človeka napĺňa pokojom. Rozradostňuje ho vo všetkých chvíľach života a vyháňa strach z jeho duše. – – Nuž, prijmime hodnoverné svedectvo apoštolov, žime podľa neho v našich spoločenstvách, aby aj naša radosť bola úplná!
Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, za Tvojich svedkov! Odpusť, že im niekedy neverím. Pomôž mojej slabej viere a vstupuj do môjho života, aby sa posilnila. Nech Ti viem lepšie slúžiť! Amen.
Pieseň: ES 201
Autor: Ján Hruška


Pozrite teraz, že Ja, len ja som a okrem Mňa iného Boha niet. Ja usmrcujem, Ja oživujem, raním i hojím. Niet nikoho, kto by sa mohol z Mojej ruky vytrhnúť! 5.Mojžišova 32,39

Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi, ak umierame, umierame Pánovi, a tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Rímskym 14,8


Lukáš 2,(22-24)25-38(39-40) • Izaiáš 49,13-16 • Žalm 57 •  Modlíme sa za: Biblickú školu v Martine