Zamyslenie na deň 19.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kronická 15,1-16.25-29

1 V meste Dávidovom si nastaval domy, zriadil i miesto pre Božiu truhlu a roztiahol pre ňu stan. 2 Vtedy Dávid povedal: Nikto nesmie nosiť truhlu Božiu, iba levíti, pretože Hospodin si ich vyvolil, aby nosili truhlu Hospodinovu a obsluhovali ju naveky. 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu Hospodinovu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. 4 Dávid zhromaždil Áronovcov a levítov: 5 Z Kehátovcov: vedúceho Uríela a jeho bratov, stodvadsiatich; 6 z Meráríovcov: vedúceho Asaju a jeho bratov, dvestodvadsiatich; 7 z Geršómovcov: vedúceho Jóéla a jeho bratov, stotridsiatich; 8 zo synov Elícáfánových: vedúceho Šemaju a jeho dvesto bratov; 9 zo synov Chebrónových: vedúceho Elíéla a jeho bratov, osemdesiatich; 10 zo synov Uzzíélových: vedúceho Ammínádába a jeho bratov, stodvanástich. 11 Potom Dávid povolal kňazov Cádóka a Ebjátára i levítov: Uríéla, Asáju, Jóéla, Šémaju, Elíéla a Ammínádába 12 a povedal im: Ste predákmi levítskych rodín. Posväťte sa, vy i vaši bratia, a vyneste truhlu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som pre ňu pripravil. 13 Pretože ste predtým chýbali, Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu. 14 Tak sa kňazi a levíti posvätili, aby vyniesli truhlu Hospodina, Boha Izraela. 15 Levíti niesli Božiu truhlu na pleciach na žrdiach, ako prikázal Mojžiš, podľa slova Hospodinovho. 16 Dávid prikázal vedúcim levítov, aby postavili spevákov, svojich bratov, s hudobnými nástrojmi: harfami, citarami a cimbalmi, aby ich rozozvučali veselým tónom.

25 Dávid, starší Izraela a tisícnici s radosťou šli preniesť truhlu zmluvy Hospodinovej z Óbéd-Edómovho domu. 26 Pretože Boh pomáhal levítom, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, obetovali sedem juncov a sedem baranov. 27 Dávid bol zahalený do plášťa z jemného ľanu, takisto aj všetci levíti, ktorí niesli truhlu, speváci a Kenanja, vedúci spevákov pri prenášaní. Dávid mal i ľanový efód. 28 Celý Izrael preniesol truhlu zmluvy Hospodinovej za jasotu a zvuku rohov, trúb a cimbalov, hrajúc na harfách a citarách. 29 Keď však truhla zmluvy Hospodinovej do šla k mestu Dávidovmu, Míkál, dcéra Saulova, sa práve pozrela oknom. Keď zazrela kráľa Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci.


Druhý pokus. Každému z nás sa občas stane, že nám niečo nevyjde. Zlyháme alebo urobíme chybu. Dôležité je však, aby sme sa zo zlyhania poučili a druhýkrát sa tým istým chybám vyhli. Presne to isté robí v našom úryvku z Božieho slova kráľ Dávid. Prvý pokus o prenesenie truhly nevyšiel. Urobili chybu. Porušili Božie ustanovenie, hoci nechtiac. Za to museli tvrdo pykať, keďže Uzza (ktorý nebol Levíta) sa dotkol truhly, a preto prišiel o život. Druhýkrát si už Dávid dáva pozor. Všetko starostlivo pripravuje a dbá na to, aby truhlu niesli iba Levíti. Dokonca je vypracovaný ich presný zoznam. – – V tom je inšpiráciou aj pre nás, ktorí sme možno naposledy zlyhali, niečo nám nevyšlo a máme strach to skúsiť znova. Zmyslom cesty nie je vzdať sa, ale poučiť sa. Možno aj prijať tvrdý Boží trest, a potom sa vyvarovať starých chýb a zlyhaní. Vierou dokážeme prejsť aj cez neúspech a začať odznova. Možno aj dnešný deň je pre nás príležitosťou na druhú šancu. Preto ju vopred nevzdávajme, ale sa jej chopme so svojím Bohom! Boh nás požehná a pomôže nám. Tak, ako v našom úryvku z Božieho Slova pomáhal Levítom niesť Božiu truhlu, tak aj nám pomôže preniesť sa cez ťažkosti dnešného dňa.

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti za Tvoju spravodlivosť, aj keď nás občas desí. Odpusť, že niekedy robíme veci povrchne. Veď nás Svojím Duchom, aby sme konali všetko tak, ako sa Tebe páči, lebo Ty si dobrý! Amen.
Pieseň: ES 456
Autor: Ondrej Majling


K Tebe sa duša privinula, Tvoja pravica ma podopiera. Žalm 63,9

Pavol píše: Veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že On má moc zachovať, čo mi bolo zverené. 2.Timotejovi 1,12


Jeremiáš 1,11-19 •  Modlíme sa za: Podolínec (TaS)