Zamyslenie na deň 19.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa pôstna. OKULI
(Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. Žalm 25,15)
Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Lukáš 9,62


Marek 12,41-44

41 Ježiš sedel pri pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Mnohí bohatí hádzali mnoho. 42 Prišla aj chudobná vdova a vhodila dva haliere, to jest kodrant. 43 Tu zavolal si učeníkov a povedal im: Vpravde vám hovorím: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice. 44 Lebo všetci hádzali z prebytku, ale ona zo svojej chudoby vhodila všetko, čo mala, celý svoj majetok.


Dať Bohu všetko. Pán Ježiš pozoroval mnohých ľudí, ako dávajú peniaze do chrámovej pokladnice. Medzi nimi videl aj chudobnú vdovu. Vdovy a siroty boli najzraniteľnejšou sociálnou vrstvou v Izraeli. Avšak iba o žene vyhlásil, že vložila síce navonok najmenej, ale v skutočnosti hodila do pokladnice najviac. Ľudia vkladali z prebytku. Vdova hodila dve najmenšie platné mince. Za jeden halier si človek mohol kúpiť citrón. Žena mohla hodiť jeden a druhý si nechať, aby sa nejako zaopatrila. Ona však dala všetko, čo mala. Bohu dala všetko! Úplne sa Mu odovzdala! Aký krásny obraz! Najlepšie chápala a porozumela viere v Boha. Človek sa odovzdáva do Božích rúk celý, bez vedľajších úmyslov. A Boh odplatí tým, ktorí v Neho veria. Tým, ktorí Bohu dajú celé srdce. O tom je kresťanská viera, že všetko, čo máme, vkladáme do Božích rúk: naše plány, životy, rodiny, priateľov, prácu atď. Chudobná vdova nám môže byť aj dnes príkladom! Pamätajme na evanjeliové slová (z Lukáša 18,28-30): „Tu povedal Peter: Ajhľa, my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za Tebou. On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“
Autor: Marián Kaňuch
Pieseň: ES 467


Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí. 5.Mojžišova 4,31

Pavol píše: A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Filipským 1,6


Lukáš 9,57-62 :: Efezským 5,1-8a :: Žalm 34 :: MODLÍME SA ZA: Evanjelické zbory v Rumunsku a v bývalej Juhoslávii