Zamyslenie na deň 18.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 19,11-27

11 Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema, a mysleli si, že sa zakrátko zjaví kráľovstvo Božie. 12 Hovoril teda: Jeden šľachtic odišiel do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo, a potom sa vrátil. 13 Zavolal si teda desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Obchodujte (s nimi), kým neprídem. 14 Ale občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal zavolať sluhov, ktorým rozdal peniaze, aby zvedel, koľko ktorý vykupčil. 16 Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 Riekol mu: Správne, dobrý sluha; keď si nad málom bol verný, vládni nad desiatimi mestami. 18 Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna vyniesla päť hrivien. 19 I tomu riekol: Aj ty vládni nad piatimi mestami. 20 Prišiel iný a povedal: Ajhľa, pane, tu tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke; 21 lebo som sa ťa bál, pretože si prísny; berieš, čo si si neodložil, a žneš, čo si nerozsieval. 22 I riekol mu: Ty zlý sluha, podľa svojej reči budem ťa súdiť. Vedel si, že som prísny; že beriem, čo som si neodložil, a žnem, čo som nerozsieval; 23 prečo si teda nedal peňažníkom moje peniaze, a ja, vrátiac sa, bol by som si ich vzal s úrokmi? 24 A povedal tým, čo tam stáli: Vezmite mu hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. 25 Povedali mu: Pane, má desať hrivien. 26 Hovorím vám: Každému, kto má, bude dané; kto však nemá, tomu vezmú aj to, čo má. 27 Ale tých mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som kraľoval nad nimi, priveďte sem a pobite ich predo mnou.


Nikdy to nebolo ľahké. V akej spoločenskej atmosfére a prostredí mali sluhovia šľachtica zveľaďovať zverené hrivny? Bolo to prostredie nepriateľské, prostredie vzbury proti budúcemu kráľovi. Ak si uvedomíme, že nenávisť bola s veľkou pravdepodobnosťou namierená aj voči jeho sluhom, o to viac si zaslúžia uznanie tí, ktorí vytrvali a zveľadili to, čo im bolo zverené. Môžeme sa pýtať: kedy v dejinách bola atmosféra iná, prajná a priateľská k tým, čo pracovali pre Ježiša Krista? Asi nikdy. Zveľaďovanie zverených hrivien bolo otázkou oddanosti svojmu pánovi, budúcemu kráľovi. Aj dnes je to otázka oddanosti Pánovi Ježišovi v prostredí, keď sa hľadí najmä na seba a pre seba. Sluha, ktorý neuspel a rezignoval, zjavne prevzal názory a slovník odporcov kráľa. Na zlú situáciu a neprajnú dobu sa ani my nemôžeme vyhovárať. Radšej sa navzájom povzbudzujme k horlivosti a oddanosti, čakajúc na návrat Kráľa! Ježiš sa určite vráti ako Kráľ! Aby sme potom počuli: „Správne, dobrý sluha.
Autor: Elena Bruncková
Pieseň: ES 349


Som len hosťom na zemi. Žalm 119,19

Naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Filipským 3,20


Galatským 2,16-21 :: MODLÍME SA ZA: Háj (Tu)