Zamyslenie na deň 18.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 24,36-49

36 Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! 37 Poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. 38 I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. 40 Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Či máte tu niečo zjesť? 42 Podali Mu kúsok pečenej ryby a plást medu. 43 Vzal teda a jedol pred nimi, 44 hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho. 49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.


Ježiš žije – On je aj pre nás Darcom pokoja. Sme v poveľkonočnom období. Máme stále radosť a istotu, že Ježiš žije? Nie je to s nami tak, ako s učeníkmi z nášho textu? Boli zaujatí tým posolstvom, čo im hovorili tí z Emauz. Nepostrehli, že práve On je uprostred nich! Nemáme aj my problém, že medzi nami prehliadame živého Krista? Čím všetkým sme zaujatí? Čo všetko nás znepokojuje, resp. vzbudzuje v nás pochybnosti? Priznávame, že sme neraz prestrašení, plní rôznych pochybností. Na učeníkoch to Pán Ježiš videl, a preto im riekol: Pozrite sa, dotknite sa… Určite každý z nás prežil nejeden dôkaz, pri ktorom sme cítili, že v našom živote zasiahol živý Kristus. I napriek tomu sme neraz zneistení. Prečo? Pán Ježiš učeníkom zdôvodnil, že sa všetko muselo splniť, čo o Ňom bolo napísané v zákone, v prorokoch aj v žalmoch. Toto svedectvo je dodnes aktuálne! Aj my plne dôverujme Božiemu slovu! Verme tomu, že Ježiš je živý a mocný Pán a buďme svedkami Jeho zásahov v našich životoch! Pán Ježiš učeníkom riekol: Zostaňte v meste. V našom prípade už niet čo čakať. Nebuďme prestrašení, ale vydávajme svedectvo, Komu sme uverili – Kto nám prináša pokoj!
Autor: Dušan German
Pieseň: ES 144


V dobrý deň buď dobrej vôle; v deň zlý si uváž: aj tento deň učinil Boh ako tamten, aby človek nevypátral, čo príde po ňom. Kazateľ 7,14

Pavol píše: Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Filipským 4,12-13


Ján 20,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Iliašovce (Ta)