Zamyslenie na deň 17.6.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 4,1-17

1  Mojžiš na to odpovedal: Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin.   2  Vtedy mu riekol Hospodin: Čo to máš v ruke? Odpovedal: Palicu.   3  Riekol mu: Hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal.   4  Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku a chyť ho za chvost! On vystrel ruku, chytil ho a premenil sa mu na palicu v ruke.   5  Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov.   6  Potom mu Hospodin ešte riekol: Nože si polož ruku na prsia! On si položil ruku na prsia, a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh.   7  Riekol mu znova: Polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z pŕs a bola znova ako jeho ostatné telo.   8  Ak ti neuveria a neposlúchnu varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia.   9  Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem; tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv.   10  Mojžiš odpovedal Hospodinovi: Ach, Pane, nebol som výrečným mužom, ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk.   11  Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku, alebo kto robil nemým alebo hluchým, alebo vidiacim alebo slepým – či nie ja, Hospodin?   12  Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.   13  On odpovedal: Ach, Pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať.   14  Tu vzplanul Hospodinov hnev na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Lévíjec? Viem, že on vie dobre hovoriť; hľa, vychádza ti oproti, a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci.   15  Hovor s ním, vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť.   16  On bude hovoriť ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh.   17  Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia.


Vyslanie do Egypta. Po Mojžišovom povolaní nasleduje vyslanie do Egypta – poverenie úlohou. Mojžiš sa má teda vrátiť do Egypta, aby z neho vyviedol Hospodinov ľud. Tri opísané znamenia a poznanie Božieho mena (2M 3,14) majú byť Mojžišovým argumentom, ktorý má Izraelitov presvedčiť, aby s ním išli. No Mojžiš si nie je istý, či túto úlohu zvládne. Stále sa snaží nejako z toho vyvliecť. Hospodin sa však nevzdáva. Začiatok 4. kapitoly je pozoruhodným svedectvom o Božej trpezlivosti a zhovievavosti. Aj keď Mojžiš odvráva, Hospodin s ním ďalej komunikuje. Trpezlivo vyvracia jeho výhovorky a ponúka mu nové dôkazy o Svojej priazni. Zároveň však Mojžiša dôsledne vedie k splneniu úlohy, ktorou ho poveril. Preto znamenia, ktoré má Mojžiš použiť, sú prostriedkami na potvrdenie zvesti, s ktorou má ísť do Egypta. Ľudské výhovorky pred Pánom Bohom neobstoja. Sám sa postará o to, aby úloha, ktorou poveril Svojho služobníka, bola splnená. Ak to človek nedokáže sám, dá mu pomocníka. Mojžišovi bol takýmto pomocníkom brat Áron. On mal byť jeho ústami. On mu mal pomôcť v tom, v čom sa Mojžiš cítil slabý. Aj nám Hospodin dodá silu a pomoc, aby sme Ním zverenú úlohu zvládli. Nebojme sa, nevyhovárajme sa, ale plňme si úlohy, ktorými nás Pán poveruje!
Autor: Eva Germanová
Pieseň: ES 356


Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 23,28

Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov. 1.Ján 4,1


GALATSKÝM 3,6-14 :: MODLÍME SA ZA: JASENOVÁ (LO)