Zamyslenie na deň 17.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 22,16-21

16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. 17 Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života! 18 Ja dosvedčujem každému, kto počuje prorocké slová tejto knihy: Ak k nim niekto pridá, tomu Boh pridá pliagy opísané v tejto knihe. 19 Ak niekto vezme niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého mesta, opísaných v tejto knihe! 20 Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!21 Milosť Pána Ježiša Krista so všetkými svätými! Amen.


„Záver“. Posledné verše poslednej kapitoly poslednej knihy Biblie. Záver je vždy veľmi dôležitý – aj záver života (ktorý nebýva vždy až v starobe). V poslednej kapitole trikrát čítame: „Prídem skoro!“ To je sľub, to je uistenie v nádeji, to je aj výzva k bdelosti. To je „Stretnutie na obzore“. Tiež trikrát čítame: „Príď!“ To je prosba, očakávanie a túžba po stretnutí. Stretnutie nie hocijaké a nie s hocikým! Stretnutie s Najväčším, s Prvým i Posledným, so Sudcom živých i mŕtvych! Ak žijeme v očakávaní stretnutia s niekým výnimočným, nemôže nás to nechať ľahostajných. Nemôže nám byť jedno, v akom stave nás nájde, pri akej práci alebo činnosti (či nečinnosti) nás zastihne! V akom stave sú naše vzťahy s našimi blízkymi? Je všetko tak, ako má byť? Akékoľvek neodpustenie z našej strany neprichádza do úvahy! Uvedomujeme si to? Čím je naplnené naše srdce, naše vnútro? Je napĺňané slovom prorockej knihy, Biblie, Božím Svätým Slovom? V závere Biblie je ešte raz, akoby naposledy, tá istá ponuka, ktorú dostala osobne žena Samaritánka a verejne aj všetci prítomní na slávnosti v Jeruzaleme (J 7,37). Ponuka živej vody pre toho, kto je smädný. Ponúka ju Ten, ktorý príde a s ktorým sa každý z nás stretne. Poďme k Nemu, hneď teraz! Berme zdarma Jeho vzácny dar! Len v Ňom je skutočný život.
Autor: Jozef Budaj
Pieseň: ES 687


Skončia sa dni tvojho smútku. Izaiáš 60,20

Boh im zotrie každú slzu z očí. Zjavenie Jána 7,17


Marek 13,1-8 :: Modlíme sa za: Očová (Zv)