Zamyslenie na deň 16.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 3,5-11

5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.


Pozerať na srdce. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Že podľa oblečenia poznať, kto je akým človekom. Oblečenie bolo (a stále je) určitým rozlišovacím znakom. Podľa oblečenia sa dalo spoznať, kto je z akého národa, do akej spoločenskej triedy patrí, aká je jeho náboženská príslušnosť a do ktorej kultúrnej triedy patrí. No nič nehovorí o tom, aký je človek vo svojom vnútri. Názor, že dobrí a poriadni ľudia chodia slušne oblečení, je nesprávna interpretácia úvodnej vety. Exupéry vo svojej knihe Malý princ napísal: Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je pre oči neviditeľné.“ Vyjadril vlastne to isté, čo Biblia opisuje v príbehu, keď mal Samuel vybrať jedného z Izaiových synov za kráľa a keď Hospodin Samuelovi povedal: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce“ (1Sam 16,7). Podstatné a rozhodujúce je to, čo (alebo koho) nosíme vo svojom srdci.
Modlitba: Pane, ďakujem, že nie to, aký je môj výzor, je podstatné a dôležité! To, čo mi dáva hodnotu, je Tvoja prítomnosť v mojom živote! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Ján Oslík


Nech nie je medzi vami veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. 5.Mojžišova 18,10.12

Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Efezanom 5,9-11


1.Petrov 2,1-10 :: Modlíme sa za: Iliašovce (Ta)