Zamyslenie na deň 17.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 3,12-17

12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.


Plná skriňa. Zrejme si viete predstaviť situáciu – možno z vlastnej skúsenosti, možno z rozprávania – keď človek stojí pred plnou skriňou a povie: Nemám si čo obliecť!“ Nič z toho, čo tam je, práve „nepasuje“, nedá sa to skombinovať, zladiť. Apoštol Pavol otvára inú skriňu, plnú rôznych vecí, ktoré zázračne „pasujú“ každému, dajú sa nádherne zladiť a čím viac ich kombinujeme, tým lepšie: srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, miernosť, trpezlivosť, odpúšťanie, pokoj, vďačnosť. To všetko ide dohromady vďaka tomu najdôležitejšiemu – láske, ktorá každú kombináciu privádza do dokonalosti. Takúto úžasnú výbavu máme pripravenú – stačí siahnuť a vybrať si! Takéto „šaty“ z nás urobia naozaj človeka! Vďaka tomu, čo ponúka Ježiš, môžem byť iným človekom – ozajstným. A potom budeme napriek rozmanitosti navzájom ladiť. Na to používa Pavol iný obraz – obraz spevu: „Vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne“. Tak skúsme tú skriňu otvoriť aj dnes a vybrať si z nej aspoň niečo…
Modlitba: Ďakujeme, Pane, že nám dávaš to, čo potrebujeme k hodnotnému a zmysluplnému životu! Dávaj nám, prosíme, múdrosť, aby sme si vedeli každý nový deň vybrať a dokázali si obliecť aspoň niečo dobré… ! Aj dnes. Amen.
Pieseň: ES 643
Autor: Ján Oslík


Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Žalm 19,9

Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Kolosanom 3,16


Skutky apoštolov 8,26-39 :: Modlíme sa za: Istebné (Lo)