Zamyslenie na deň 15.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 21,15-21

15 Ten, čo hovoril so mnou, mal mieru zo zlatej trstiny, aby odmeral mesto, jeho brány a hradné múry. 16 Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je toľká ako šírka. Trstinou odmeral mesto na dvanásťtisíc honov. Jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké. 17 Jeho hradných múrov nameral stoštyridsaťštyri lakťov ľudskej miery, ktorá je anjelská. 18 Hradné múry sú postavené z jaspisu a mesto čisté zlato ako čisté sklo. 19 Základné kamene mestskej hradby zdobia rozličné drahokamy. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo.


V nebi je krásne miesto. Svadba Božieho Baránka a Jeho nevesty bude vo svätom meste Jeruzalem, zostupujúcom z neba od Boha, ožiarené Božou slávou po konečnom víťazstve nad zlom. Anjel Jánovi (i nám) približuje lesk mesta, múry, brány a hradby. Mesto žiarilo Božou slávou, lebo zostupovalo z neba. Malo mohutné a vysoké hradby, chrániace spravodlivých – nespravodliví tam nemajú prístup. Dokonalé rozmery mesta pripomínajú Svätostánok a to, že toto je Božie sväté miesto. Je nádherné a veľmi veľké, s priestorom pre všetkých. Všetky druhy drahých kameňov poukazujú na Božiu slávu a svätosť a vyzdvihujú veľmi veľkú hodnotu toho, čo Boh pripravil pre Svoj ľud. Božia sláva ako svetlo prestupuje čírymi a priehľadnými materiálmi, tvoriacimi mesto. Všetko nám prorok predstavuje, aby sme sa (už tu a teraz) nadchýnali nádhernými obrazmi večnosti, ktorá je pre nás pripravená. A v nadšení sa nedajme vyrušiť ani tým, že je to nad naše chápanie! Veď Architekt a Staviteľ tejto nádhery je náš veľký, mocný, ale milujúci Boh.

Modlitba: Trojjediný Bože, už teraz Ťa chválime a oslavujeme za to, že nás neskonale miluješ a Svojim verným si pripravil krásnu budúcnosť v nebi, v krásnom meste, na krásnom mieste! Pre zásluhy Ježiša Krista, daj nám milosť, aby sme Ťa mohli oslavovať aj vo večnosti! Amen.
Pieseň: ES 697
Autor: Zuzana Valeková


Samuel povedal Saulovi: „Ty však postoj na chvíľu, mám ti oznámiť Božie slovo.“ 1.Samuelova 9,27

Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Matúš 13,16


Izaiáš 58,6-12 •  Modlíme sa za: Tomášovce (NoS)