Zamyslenie na deň 16.11.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Deň pokánia a modlitieb
Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. Príslovia 14,34


Zjavenie Jána 21,22-27

22 Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou. 24 V jeho svetle budú chodiť národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. 25 Jeho brány nebudú zatvárať vo dne, veď noc tam nebude. 26 A vnesú doň slávu a poctu národov, 27 a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.


Chrám (ne)treba! Mnohí sme sa v živote stretli s ľuďmi, ktorí povedali: „Ja verím v Boha, ale nepotrebujem k tomu Cirkev a jej chrámy!“ Vnímajúc biblický text, mohli by sme im dať čiastočne za pravdu. Na to, aby spoločenstvo nového Jeruzalema bolo Božím mestom, nepotrebuje chrám. Je však dôležité myslieť na to, čo je skutočným chrámom. Sú to len budovy najstaršej a najväčšej pozemskej inštitúcie – Cirkvi? Takých máme v našej cirkvi okolo 700. Pre pisateľa tejto knihy, apoštola Jána, je to miesto stretnutia so živým Bohom. To sa môže a má uskutočniť v srdci každého človeka, ktoré sa tak stáva chrámom Božím – miestom stretnutia s Bohom. Takých máme v Cirkvi tisíce a tisíce. Kde k takému stretnutiu dochádza, tam prebýva svetlo Božej slávy a pre sväté Božie veci bývajú dvere otvorené… Spoločenstvo Božieho ľudu nového Jeruzalema nie je závislé od budov chrámov, ale od stretávania sa s Bohom v srdci. Na čo sú nám potom budovy chrámov? Aj keď Pána Boha možno stretnúť kdekoľvek, predsa len Pánu Bohu na hlavu nikdy pršať nebude, kým ľuďom áno. Preto ľudia potrebujú chrámy, miesto pod strechou, v bezpečí a tichu, kde sa môžu stretnúť s Bohom v slove aj vo sviatostiach, ale aj v spoločnosti sŕdc túžiacich po spoločenstve s Bohom. Vážme si naše chrámy! Sú bytostne dôležité pre praktický život viery.

Modlitba: Ďakujem Ti, Bože, za nový Jeruzalem, ktorý na nás čaká! Odpusť, že naň málo myslím, a tak je môj život príliš prízemný! Posilňuj moje vnútro, aby som hlboko prežíval spoločenstvo s Tebou, a to aj prostredníctvom Cirkvi! Amen.
Pieseň: ES 205
Autor: Samuel Sabol


Človeku potom povedal: „Pozri, bázeň pred Pánom, to je múdrosť, a strániť sa zlého – to je rozumnosť.“ Jób 28,28

Hľaď, teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Lukáš 11,35


Lukáš 13,(1-5)6-9 • Rímskym 2,1-11 • Izaiáš 1,10-18 • Zjavenie Jána 3,1-6 •  Modlíme sa za: Topoľčany (PoS)