Zamyslenie na deň 12.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

15. nedeľa po Svätej Trojici
Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 1.Petrov 5,7


1.Petrov 5,5b-11

… A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. 7 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; 9 vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 11 Jemu moc naveky vekov. Amen.


Byť pokorný. Slová, ktoré narušujú rutinu. Kto by už len chcel byť pokorný? Naopak! Veď drzým ľuďom patrí svet. Vyhráva ten, kto má široké lakte. Musíš byť asertívny!“ – zaznieva z každého rohu. Za asertivitu mylne skrývame aroganciu, drzosť. Najmladšia generácia o sebe hovorí, že je asertívna. Berie si len to, čo jej patrí. Chýba nám pokora! Veci denného použitia berieme ako samozrejmosť. Drzo pozeráme jeden na druhého, alebo do nebies. Hovoríme: Však to je moje právo… ! Boh mi stanovil nárok… Skutočne? Mnohí z Božích mužov a žien na začiatku svojej duchovnej púte mali podobné postoje. Kým ich Boh nezastavil! Kým ich nevyliečil z arogancie a pýchy. Pyšný človek nič nepotrebuje. Myslí si, že všetko má. Je pre Božie kráľovstvo nepotrebný. Arogantný, pyšný človek túži len po sebe. Nie po spoločenstve, nie po Bohu, nie po zmene. Túži len po svojom prospechu. Byť pokorný je cieľ cesty aj nový začiatok. Pokoru predchádza veľká kríza. Je to koniec jednej cesty a začiatok novej. Boh sa pyšným protiví, pokorných vyvyšuje. Pokorný človek je aj krotký. V gréčtine sú to synonymá. Sám Ježiš hovorí: „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Božie zásady sú iné, ako tie zo sveta. Opustime aroganciu, objavme pokorné srdce! Vystúpme na cestu s Bohom!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že krotkosť dávaš na prvé miesto. Ďakujeme, že to je cesta od boja ku vzťahom. Odpusť, že často skôr útočíme. Veď nás Kristovým Duchom pokory. Amen.
Pieseň: ES 244
Autor: Daniel Duraj


Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Žalm 10,14

Otec chorého dieťaťa povedal Ježišovi: „Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ Marek 9,22


Matúš 6,25-34 :: 1.Mojžišova 2,4b-9(10-14)15(18-25) :: Lukáš 17,5-6 :: Žalm 119,145-152 :: Modlíme sa za: Turčiansky seniorát