Zamyslenie na deň 23.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 4,12-5,2

Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske v duchu, vo viere a v mravnej čistote.   Kým neprídem, buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní.   Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba.   O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné.   Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

Na staršieho človeka sa neosopuj, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov,   staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry so všetkou mravnou čistotou.


Byť vzorom. Dobrý služobník Pána Ježiša Krista musí dobre poznať učenie evanjelia a držať sa ho – tak učil apoštol Pavol svojho žiaka Timoteja. Teraz Pavol pokračuje vo výzve, aby bol Timotej aj vzorom v konkrétnom živote. Poznať dobré učenie – bez toho, aby sa ono pretavilo do zmeneného života – by bolo veľmi málo. Preto je povzbudzovaný k tomu, aby jeho cvičenie sa v pobožnosti bolo viditeľné v celom jeho živote. Mal byť vzorom druhým ľuďom, v prvom rade v službe. Timotej mal od Pána dar milosti, pravdepodobne dar slova a tak ho Pavol povzbudzuje, aby tento dar nezanedbal, ale slúžil ním v spoločenstve. Mal byť tiež vzorom v správaní sa voči iným ľuďom. Keď budoval spoločenstvo cirkvi, bolo veľmi dôležité, ako sa správal k svojim bratom a sestrám. K starším s úctou, k mladším s bratskou láskou. Rovnako dôležité bolo, aby bol vzorom v mravnej čistote. V grécko-rímskej dobe bola mravnosť a čistota skôr na posmech, než na chválu. Ale dobrý Boží služobník mal zostať čistý (1 Kor 6,17-20). Aj dnes potrebujú ľudia vidieť vzory. Nie celebrity a politikov, ale bratov a sestry v cirkevnom zbore. Buďme vzormi – v ochotnej službe, v peknom, bratskom správaní i v čistote srdca a tela! (ES 256)      Daniela Mikušová


Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť.  Príslovia 12,25

Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko!    Filipským 4,5


4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Uhrovec (Po)