Zamyslenie na dnes 30.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 5,1-8

1  Vôbec počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby niekto žil s manželkou otcovou.   2  A vy sa ešte nadúvate, nie, aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku!   3  Ja totiž, hoci telesne vzdialený, ale duchom prítomný, už som rozsúdil, ako keby som bol prítomný:   4  zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša,   5  a toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov.   6  Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto?   7  Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný.   8  Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde.


Bulvár v Biblii. Raná kresťanská cirkev býva vnímaná ako zlatý vek kresťanstva. Biblia však realisticky nezakrýva ani veci, na ktorých by si dnes zgustol bulvár. Člen cirkvi v Korinte intímne žil s manželkou svojho otca. Otec sa zrejme ako vdovec oženil s mladou ženou, ktorá, ako sa zdá (v. 13a), nebola kresťankou. S touto ženou sa jeho syn pohlavne stýkal. Šlo o hanebnosť – aj u pohanov – neslýchanú. O to paradoxnejšie je, že cirkevný zbor, ktorý mal byť „svetlom na vrchu“, „strčil hlavu do piesku“. Nie však Pavol. Tých, ktorí sú mimo cirkvi, ponecháva Božiemu súdu (v. 12n). No vie, že v cirkvi posvätenej Kristovou smrťou nemožno Božie pravidlá zmäkčovať, nechať bez povšimnutia krikľavé hriechy. Viedlo by to k tomu, že si na ne zvykneme. Preto (nie z pomstychtivosti) kára tak vinníka, ako aj cirkevný zbor, ľahostajný voči infekcii nemravnosti. Dopustiť šírenie tejto „infekcie“ by mohlo mať pre misiu cirkvi smrteľné následky. Áno, cirkev tvoria „chybujúci“ ľudia. No Ježiš za nás zomrel, očistil nás. To nás zaväzuje v tom, aby sme žili posvätený život. Aby sme neutekali zo sveta do „geta“ cirkvi, ani sme nepatrili svetáckym spôsobom myslenia a konania, ale Bohu. Nebeský Lekár, ďakujeme, že Ty máš protilátky na každú duchovnú infekciu! Pomôž nám neposudzovať nekresťanov, ale upratať si pred vlastným prahom a neotupieť, keď sa šíri to, čo Ti je protivné!
Autor: Martin Šefranko
Pieseň: ES 542


Chránil si Svoj ľud sťa zrenicu oka. 5.Mojžišova 32,10

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. 1.Ján 4,16


JÁN 6,(60-62)63-69 :: MODLÍME SA ZA: DUDINCE (HO)