Zamyslenie na dnes 23.4.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 3,5-8

5  Čo je Apollo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán.   6  Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast;   7  takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.   8  Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce.


Nelipneme priveľmi na osobe? Pri čítaní Pavlových slov vidím pred očami súčasnosť. Napriek tomu, že nie sme cirkvou, ktorá by stavala pomníky a sochy osobnostiam a uctievala človeka, často predsa osoba človeka spoločenstvo rozdeľuje. Máme, žiaľ, dostatočné množstvo príkladov zo zborového života, keď osoba kazateľa Božieho Slova zbor rozdelila. Skupinka veriacich vyvyšovala službu predchodcu a porovnávala ju – z ich pohľadu – s „nedokonalou“ prácou nástupcu. Namiesto toho, aby prijímali službu Božieho služobníka ako Božie dielo, boli schopní ju na jednej strane vyvýšiť na ľudské dielo a na strane druhej, pošliapať ako nedokonalú. Myslím však, že aj Boží služobníci, farári, biskupi a rozliční pracovníci v cirkvi neraz medzi sebou súperia, zisťujúc, kto lepšie slúži a má väčšiu úctu a viac obdivovateľov. Kde však v živote zboru, cirkvi zostal Boh? Nezabúdame na to, v koho mene slúžime, kto nás do služby povolal, vedie ju a požehnáva? Nezabudli sme očakávať na Božiu odmenu prijímajúc chválu človeka? Kiež by sme mohli ako služobníci v cirkvi vyznať: „Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme“ (Lk 17,10).
Autor: Hanka Peničková
Pieseň: ES 258


Nenávisť vyvoláva rozbroje, ale láska prikrýva všetky priestupky. Príslovia 10,12

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. 1.Korintským 13,4-6


ZJAVENIE JÁNA 22,1-5 :: MODLÍME SA ZA: DOLNÉ STRHÁRE (NO)