Zamyslenie na dnes 22.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 3,1-4

1  Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi.   2  Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete,   3  lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky?   4  Keď jeden hovorí: Ja som Pavlov! a druhý: Ja Apollov! či nie ste príliš ľudia?


Pravda o nás. Napriek tomu, že sa denne pozeráme do zrkadla, často si vôbec nepripúšťame, ako v skutočnosti vyzeráme. Dôvody môžu byť rôzne. Buď nevidíme v zrkadle celú svoju osobu, alebo sa máme tak radi, že malé nedostatky na sebe s ľahkosťou prehliadame a pri porovnávaní s inými sa vnímame v lepšom svetle. Ale, čo keď niekto naruší našu dobrú mienku o sebe a prinesie nám nový pohľad na nás? To bývajú zväčša nepríjemné chvíle, ktoré nás môžu zraniť, znepriateliť, ale aj priniesť do života nápravu. Apoštol Pavol videl, ako v skutočnosti vyzerajú životy kresťanov v Korinte. Hoci boli so sebou spokojní, apoštol odkrýval ich skutočný duchovný život. „Dokonalí“ veriaci zrazu počúvali slová, ktoré neboli pre nich vôbec príjemné. Počúvali to, čo im doteraz nikto nepovedal – pravdu o sebe. – – Ako je to s nami? Sme so sebou spokojní? Nežijeme svoj duchovný život tak, ako sme si už roky zvykli, s nánosom množstva telesnosti? Sme „Kristovci“, ktorí z času na čas klamú, ohovárajú, závidia, nečestne konajú, medzi sebou si len naoko lásku prejavujú? Potrebujeme si znova nastaviť zrkadlo pravdy v zboroch i v celej cirkvi, pretože lož, ktorú tak často žijeme, nás odvádza od požehnania. Nastavme si aj dnes zrkadlo Božieho Slova a prosme Pána Ježiša, aby nám dal do srdca túžbu po zmene a po živote podľa Božej vôle!
Autor: Hanka Peničková
Pieseň: ES 461


Ja som to, moje ruky rozvinuli nebesá, a ja som ustanovil všetky ich voje. Izaiáš 45,12

Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Zjavenie Jána 15,3


JÁN 19,1-7 :: MODLÍME SA ZA: DOLNÉ SŔNIE (PO)