Zamyslenie na deň 9.9.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 15,21-28

21 Ježiš odtiaľ vyšiel a utiahol sa do okolia Týru a Sidonu. 22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom.“ 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: „Zbav sa jej, lebo kričí za nami.“ 24 Odpovedal im: „Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela.“ 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: „Pane, pomôž mi!“ 26 On jej však povedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 27 No ona povedala: „Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia omrvinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš!“ A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.


Vytrvalá a prekážky premáhajúca viera zvíťazí. Pán Ježiš chce nájsť odpočinok od davu v pohanskejkrajine, kam sa utiahol do ticha. Len čo vchádza do domu, nastáva koniec ticha. Prichádza žena, ktorá Ho prosí o uzdravenie svojej dcéry. Pán Ježiš jej však neodpovedá. Evanjelista nevysvetľuje, prečo Pán Ježiš mlčí, ale ukazuje, ako konať, keď Pán Ježiš mlčí: Ženu neodradilo Jeho mlčanie. Hnala ju núdza, s ktorou prišla k Pánovi Ježišovi ešte bližšie a ešte naliehavejšie Mu predostrela svoju prosbu. Jej prosby boli také vytrvalé, že učeníci žiadali Pána, aby jej pomohol. Táto žena, ktorá bola zároveň matkou, presne vedela, čo žiada a prečo nemôže odísť skôr, kým neurobí všetko pre záchranu svojej milovanej dcéry. Neurazí ju pokorujúca Ježišova odpoveď ani Jeho odmietnutie. Nech si ľudia o nej myslia čo chcú, keď kričí, ona sa musí týmto židovským mužom vnucovať. Nemôže sa dať odradiť, nemôže sa vzdať nádeje, lebo vie, že Pán Ježiš má moc uzdraviť jej dcéru, pomôcť jej, vyslobodiť ju z trápenia. Neurazí ju ani prirovnanie k psom. Ona musí vo svojej ceste pokračovať, pre svoju aj pre záchranu svojej dcéry. Musí Ho prosiť, musí Mu vo svojej beznádeji veriť. – – Kiežby nás ťažkosti života privádzali k Pánovi Ježišovi a k tomu, aby sme len v Ňom nachádzali východisko zo svojej situácie a aby sme boli vytrvalí vo svojich modlitbách a viere v Neho!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás nerozmaznávaš, ale zažívame aj ťažkosti. Odpusť mi, že sa v nich neviem natrvalo primknúť k Ježišovi. Neustále ma s Ním zjednocuj. Amen.
Pieseň: ES 313
Autor: Viera Zaťková Pališinová


Večne pamätá na Svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Žalmy 105,8

Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Rímskym 11,29


Júda 1.2.20-25 :: Modlíme sa za: Slovenská Ves (TaS)