Zamyslenie na deň 10.9.2023

14. nedeľa po Svätej Trojici
Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení! Žalmy 103,2


Lukáš 17,11-19

 11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš naprieč Samáriou a Galileou. 12 Keď vchádzal do jednej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali 13 a hlasno kričali: „Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ 14 Keď ich uvidel, povedal im: „Choďte a ukážte sa kňazom!“ A keď odchádzali, boli očistení. 15 Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. 16 Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. 17 Vtedy Ježiš povedal: „Neboli vari očistení desiati? Kde sú ostatní deviati? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“ 19 A jemu povedal: „Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.“


Nezabudol si na niečo? Touto otázkou často pripomíname malým deťom, že za to, čo dostali, sa majú poďakovať. Dnešný text hovorí o tom, že ďakovať nezabúdajú len deti, ale často aj dospelí, ktorí dostali niečo oveľa vzácnejšie než čokoládu či malý darček… Malomocní dostali od Ježiša uzdravenie a novú šancu na život. Úžasný a nepredstaviteľný dar, ale len jeden sa vrátil, aby sa Mu poďakoval. Obávam sa, že v našej dobe je ten pomer nevďačných k vďačným ešte horší. Koľkí z tých, ktorí počuli Ježišove slová uzdravenia, majú potrebu poďakovať sa Mu zaň v kostole aspoň raz v týždni? A my, ktorí tam chodíme, sme Mu vďační? Uvedomujeme si, čo nám Boh v Kristovi dal? Moje srdce má problém s vďačnosťou. Keď nemám chuť spievať piesne chvály a vďačnosti, je to neklamný signál toho, že mi uniká niečo podstatné. Zabudla som, kto som pred Bohom a čo mi dal. Zamotala som sa do vlastných lží o tom, kto skutočne som. Odpusť, Pane! A musím znovu pripomenúť svojej duši, aby na to nezabúdala. „Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia. On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby“ (Ž 103). Nezabudni! Ani dnes.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že pôsobíš v mojom živote. Odpusť, že si všímam viac to zlé, čo prichádza z hriechu a od diabla. Daj mi srdce plné radosti z Teba, aby uvidelo Tvoje dobré diela. Amen.
Pieseň: ES 341
Autor: Jana Cingeľová


Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. 1.Mojžišova 41,52

No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. Rímskym 5,3-4


Rímskym 8,14-17 :: 1.Mojžišova 28,10-19a(19b-22) :: Žalmy 16 :: Modlíme sa za: Združenie ev. duchovných