Zamyslenie na deň 9.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,27-40

Keď sa sedem dní chýlilo ku koncu, videli ho Židia z Ázie v chráme, vzbúrili všetok ľud, a položiac ruky na neho 28 kričali: Mužovia izraelskí, pomáhajte! Ajhľa, toto je ten, čo učí všade proti ľudu a proti zákonu aj proti tomuto miestu, a teraz ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. 29 Predtým videli s ním totiž v meste Efežana Trofima a mysleli si, že ho Pavel voviedol do chrámu. 30 Tu pohlo sa celé mesto, ľudia sa zbehli a chytiac Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zamkli dvere. 31 Medzitým, keď ho chceli zamordovať, dostala sa až k veliteľovi práporu správa, že sa vzbúril celý Jeruzalem. 32 Ten hneď vzal so sebou vojakov a stotníkov a pribehli k nim. Ako (Židia) uvideli veliteľa a vojakov, prestali biť Pavla. 33 Nato sa veliteľ priblížil k nim, chytil ho a dajúc ho zviazať dvoma reťazami, vypytoval sa, kto je a čo urobil. 34 Ale v zástupe každý iné kričal. Keď sa teda pre hluk nemohol dozvedieť nič určité, dal ho odviesť do kasárne. 35 Keď (Pavel) vyšiel na schody, museli ho vojaci niesť pre násilie ľudu, 36 lebo celé to množstvo ľudu hrnulo sa za ním kričiac: Preč s ním! 37 A keď ho už mali voviesť do kasárne, povedal Pavel veliteľovi: Smiem ti niečo povedať? Odpovedal mu: Ty vieš grécky? 38 Nie si teda ten Egypťan, čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť tých štyritisíc lotrov? 39 I povedal mu Pavel: Som Žid z Tarzu, občan nie bezvýznamného mesta Cilície. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. 40 A keď mu dovolil, postavil sa Pavel na schodoch, dal rukou ľudu znamenie, a keď nastalo úplné ticho, takto prehovoril po hebrejsky:


Čo bolí najviac? Apoštol Pavel má za sebou už tri misijné cesty! Vidíme, čo všetko zažil, ako sa cítil, z čoho sa tešil, ako sa rozhodoval, ako trpel… Vidiac príklad Pavlovho života, uvedomujem si, ako málo dokážem znášať pre evanjelium príkoria a bolesť. Čo bolí viac? To, ak sa vás zmocní rozvášnený dav, položia ruky na vás, vyvlečú vás z chrámu, zamknú dvere a bijú vás a bijú vás? (v. 30-32). Určite viac bolí, že to robia jeho vlastní! Žiaľ, táto situácia sa opakuje vždy znova a znova. Aj v našej cirkvi. Bolo to pre apoštola Pavla ťažké? Určite áno! Ale nie prekvapujúce. Pán Boh ho na to niekoľkokrát upozorňoval. Avšak to, čo priatelia považovali za varovanie, apoštol chápal ako prípravu. Vernosť evanjeliu, ktoré je určené aj pre svet nad rámec Izraela. Keď v rozvášnenom Jeruzaleme dav kričal proti Pavlovi, Pavel nepochyboval o tom, že ho považujú za nepriateľa. Ak by sme boli v podobnej situácii, asi by sme si zo všetkého najradšej žiadali, aby to už prestalo. Aj Pavel to chcel, ale mal iný dôvod. Požiadal stotníka o možnosť prehovoriť. A dav na prekvapenie úplne utíchol (v. 40). Modlime sa za svoje srdcia a postoje, aby sme voči našim neprajníkom neprechovávali nenávisť, ale aj im prinášali evanjelium!
Autor: Samuel Linkesch
Pieseň: ES 641


Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. Príslovia 2,6

V moci Ducha vrátil sa Ježiš do Galiley a zvesť o Ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagógach a všetci Ho oslavovali. Lukáš 4,14-15


Matúš 5,33-37 :: MODLÍME SA ZA: Podlužany (Po)