Zamyslenie na deň 9.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 4,1-12

1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch? 2 Túžobne žiadate, ale nemáte; vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť; máte zrážky a boje (medzi sebou) – ale (nič) nemáte, lebo neprosíte; 3 prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti! 4 Vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: Až po závisť túži (po nás) Duch, ktorému dal prebývať v nás? 6 Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 7 Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás. 8 Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia; 9 uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte! Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ! 10 Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. 11 Bratia, neohovárajte sa navzájom! Kto ohovára brata alebo posudzuje brata, ohovára zákon a posudzuje zákon. A ak posudzuješ zákon, nie si činiteľom zákona, ale sudcom. 12 Jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc zachovať a zatratiť. Ale ktože si ty, čo posudzuješ blížneho?


Priateľ, či nepriateľ? Ako si, milý priateľu, spokojný s dnešným svetom, s dnešnou dobou, do svojím okolím? Páči sa ti, alebo ho máš „plné zuby“? Miluješ ho, alebo nenávidíš? Obidva postoje sú nebezpečné a vedú k 2 extrémom: k svetáctvu alebo k sektárstvu. Aký má však vzťah k tomuto svetu, k dnešnej dobe Ten, ktorý tento svet z lásky stvoril? Miluje ho, alebo nenávidí? V Jeho Slove nachádzame odpoveď. „Boh miluje tento svet tak, že dáva Svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto v Neho verí“ (Jn 3,16). Boh miluje to, čo sám stvoril, ale vidí, že tento svet a jeho občania Ho neraz nemilujú. Boh miluje tento svet a jeho občanov, ale nemiluje jeho zlé a hriešne spôsoby, ktoré pomenováva apoštol Jakub: boje, zrážky, ohováranie, odsudzovanie a posudzovanie, či hriešne žiadosti. Boh nám skrze Svojho Syna jasne ukazuje, ako po nás túži a po tom, aby sme boli Jeho priateľmi, a nie priateľmi tohto sveta a jeho zlých spôsobov. Boh cez Krista bojuje za teba, aby si sa z Jeho milosti a vďaka Jeho obete na dreve kríža stal Jeho priateľom – priateľom pravdy, viery, lásky a nádeje. Aby aj v Jeho cirkvi vyhrávala láska nad sebectvom, pokora nad pýchou, jednota nad rozdelením, odpustenie nad hnevom. Keď sa pred Ním pokoríme, On nás povýši. Keď sa Mu otvoríme, On nás naplní a posvätí. Keď si uvedomíme – i dnes v cirkvi – svoju biedu, On obráti najprv náš smiech na žalosť, aby z sa z nej narodila pravá radosť a ešte väčšie odhodlanie bojovať so svetom, ale pre svet. Ten svet, ktorého som súčasťou a z ktorého neutekám, ale v ňom zápasím za spasenie moje, mojich blízkych i ľudí okolo mňa.
Modlitba: Ukáž nám Duchom Pravdy naše zrady. Náš vzťah ku svetáctvu. Naše ohovárania a pýchu. Odpusť nám to, Bože, a naplň nás Ježišom, nech nás vedie po cestách lásky. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Marek Cingeľ


Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! Ámos 5,4

Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! Ján 12,36


Sudcov 10,6-16 :: Modlíme sa za: Revúca (Ge)