Zamyslenie na deň 10.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 4,13-17

13 A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať – 14 veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; 15 miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto! 16 teraz sa vychvaľujete v pýche! Každá takáto chvála je hriešna. 17 A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.


Plán, nad ktorým visí otáznik. Každý z nás do určitej miery prežíva neistotu, veď nevieme, čo nás čaká. A predsa: Vždy máme pre dnešok i zajtrajšok mnoho plánov. Už dnes premýšľame, čo bude zajtra, ako si rozvrhneme čas, aby sme niekomu nenarušili deň v pracovnom, či súkromnom živote. Už dnes tak trochu žijeme zajtrajšok… V prítomnosti premýšľame nad budúcnosťou, a pritom ešte nevieme, ako ukončíme dnešný deň… Nad každým naším plánom však visí otáznik. Naše cesty a myšlienky nie sú Božie cesty ani myšlienky (Iz 55,8). Hoci si myslíme, že sme strojcami svojho života, Jakubovská podmienka nám zvestuje, že sme závislí od vôle Pána (Jk 4,15). Sám Vzkriesený Pán mal v Getsemanskej záhrade v útrobách svojho vnútra túžbu i prosbu, aby Otec nebeský odňal od Neho kalich horkosti. Dodal však: „Otče, nie ako ja chcem, ale ako Ty chceš!“ – – Áno, máme plno predstáv, plánov, túžob, chceli by sme toho mnoho stihnúť, ale nad všetkými okolnosťami visí otáznik. Lebo nevieme, čo príde. To však v nás nemá vyvolať skepticizmus a nechuť kráčať vpred. Naopak. Boh nás volá žiť pre konkrétny deň, ale podľa Božej vôle. Nemôžeme sa stať otrokmi plánov, ale deťmi Božej vôle, ktorá Svoje deti volá žiť život viery. Preto s láskou preži každý deň nádeje, lebo je v rukách nášho milostivého Boha!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju múdrosť. Ďakujeme, že máš tie najlepšie plány pre nás aj pre svet. My im nerozumieme, ale veríme, že to vieš lepšie a dávame sa Ti do rúk, aby si mohol použiť aj nás pri tvorbe dobra. Amen.
Pieseň: ES 452
Autor: Soňa Pichnarčíková


Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, sláva Hospodinova naplnila Boží dom. 2.Kronická 5,13.14

Aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Efezským 3,18-19


Micheáš 7,7-9.18-20 :: Modlíme sa za: Richvald (Šz)