Zamyslenie na deň 8.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 3,13-18

13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! 14 Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. 15 Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. 16 Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. 17 Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. 18 A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj.


Múdrosť zhora. Čo je skutočná múdrosť podľa tohto krátkeho odstavca? Dobré skutky v skromnosti. Nie je dôležité, čo vieš, ale čo robíš a ako žiješ. Aj ľudia tohto sveta dnes hovoria o tom, že nie IQ je dôležité, ale EQ, nie inteligencia, ale schopnosť správne sa rozhodovať. Jakub tu píše aj o tom, aká múdrosť nie je, teda čo k nej nepatrí. Horká vášnivosť a hašterivosť. V teoretickej rovine ani niet o čom uvažovať, je nám to úplne jasné. Horšie je to v živote, keď ide o nás a naše záujmy. Ako často sa uchyľujeme k tomu, čo sa tu opisuje ako ľudská múdrosť. Vtedy sme múdri len sami pre seba. K slovu sa dostáva sebectvo a egoizmus. Tak ľahko sa k tomu uchyľujeme aj v cirkvi…! „Ja tomu rozumiem najlepšie, ja jediný mám ten správny názor a idem si za ním hlava-nehlava.“ – – Múdrosť zhora je však iná. Pokojamilovná, krotká, taká, akú mal Pán Ježiš Kristus. Takúto múdrosť chce rozsievať aj cez nás a medzi nami… Dovolíme Mu to?
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že len v Tebe je pravá múdrosť. Len keď sa necháme viesť Tebou – hlavou Cirkvi, konáme naozaj múdro. Prosíme, veď nás stále, aj keď sa nám to nepáči. Amen.
Pieseň: ES 467
Autor: Janka Cingeľová


Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť, a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Zachariáš 4,10

Ježiš hovorí: Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli; je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Matúš 13,31-32


Lukáš 7,36-50 :: Modlíme sa za: Rejdová (Ge)