Zamyslenie na deň 9.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,1-14

1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3 opustil Judsko a šiel zase do Galiley. 4 Musel však ísť cez Samáriu. 5 Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi poludnie. 7 Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 8 Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. 9 Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. 10 Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, – ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. 11 Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? 13 Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. 14 Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.


Kto utíši môj smäd? Práve som pri mori. Do Chorvátska chodím rád za oddychom. Okolo mňa je toľko vody! Môžem sa ponárať, potápať, celý sa v mori schovať, ale – stále som akoby viac smädný. – – Aj cirkev a jej život je ako more. Pokojné, inokedy búrlivé, s pokladmi, s tajomstvami aj s nebezpečenstvom. Čím viac sa ponárame, tým sme vyčerpanejší – a smädnejší po láske. Koľkí už chceli to „more“ práce a služby zvládnuť?! Niektorí vysmädli, odradili ich suchoty, iní stroskotali. Pán Ježiš hovorí žene Samaritánke, že smäd života neutíši striedaním partnerov a vzťahov. Smäd skončil, až keď spoznala Mesiáša a svoj problém. Nie je schopná pravej lásky a vzťahu. Mesiáš takú lásku má a dáva, hoci o nás vie všetko. Dovolenkový oddych nevyrieši problémy. Jednoducho treba povedať, že niektoré veci nezvládame a často zlyhávame. Problémy, starosti, vzťahy treba vložiť do rúk Mesiáša. On má vodu večného života a iba On vie uhasiť náš smäd. Mnohí prichádzame do mora cirkvi načerpať, napiť sa, odísť povzbudení. Od ženy Samaritánky by sme sa mohli naučiť, že až keď zavolala všetkých z mesta či dediny a vyznala: „Mesiáš, všetko mi povedal!“, až potom sa jej život, charakter a určite aj vzťahy zmenili. Vyznávanie, že máme Mesiáša, ktorý má moc uhasiť smäd života, je základnou radostnou správou aj pre dnešný deň. Aby sa veci stali skutočnosťou, musíme ich vyznať. Tak komu to dnes povieš?
Autor: Ivan Boženík
Pieseň: ES 483


Lebo Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Efezským 5,1


2.Mojžišova 14,15-22 :: Modlíme sa za: Gemer (Ri)