Zamyslenie na deň 9.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 5,11 – 6,8

11 O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase mali byť učiteľmi, zase potrebujete, aby vás niekto učil prvopočiatkom Božích zjavení, a znovu potrebujete mlieko, a nie tvrdý pokrm. 13 Veď nikto, kto dostáva mlieko, nechápe slovo o spravodlivosti, lebo je ešte nedospelé dieťa. 14 Len dokonalým patrí tvrdý pokrm, tým, čo návykom sú vycvičení rozoznávať dobré od zlého.

6:1 Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, 2 učení o krstoch, o kladení rúk, o zmŕtvychvstaní a o večnom súde. 3 A to, ak Boh dovolí, aj vykonáme. 4 Lebo nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého 5 a okúsili utešenú reč Božiu i silu budúceho veku, 6 a potom predsa odpadli – aby tí boli znova privedení k pokániu, keď na svoju škodu znova križujú Syna Božieho a vystavujú Ho posmechu. 7 Veď zem, ktorá vpíja dážď, často na ňu padajúci, a plodí užitočnú bylinu tým, pre ktorých býva obrábaná, dostáva požehnanie od Boha; 8 ale tá, čo donáša tŕnie a bodľačie, je neúrodná, blízka kliatbe a jej konečným učením je, aby bola spálená.


Rast. Pozorovať novorodenca, ako robí každý jeden deň malý krok k rastu, je fascinujúce. Vníma, pozoruje, spoznáva svet, učí sa. Všetko, s čím sa stretne, je pre neho nové. Úlohou a zodpovednosťou rodiča je krok za krokom ho viesť cestou života. Trpezlivo, vytrvalo, s láskou. A veru, každý pokrok, ktorý milované dieťa urobí, je pre rodiča výsadou a neskutočnou radosťou. Rásť vo viere, vzdelávať sa, spoznávať, skúmať je radosťou a výsadou pre každého, kto to s Bohom myslí vážne. Je to dynamický, nestagnujúci stav, túžba ísť ďalej a viac chápať nepoznané. Dostať sa bližšie k Bohu, realizovať, praktizovať v bežnom živote Jeho princípy. Človek, ktorý to s Bohom myslí vážne, sa neuspokojí iba s tým, čo kedysi prežil, čo ho kedysi napĺňalo, ale chce viac. Chce napredovať. Chce rásť. Azda naša únava, každodenná starostlivosť, určitá ľahostajnosť nie je pre nás prekážkou rastu? Kde sa nachádzame my? Kiež nám dá Boh silu a chuť rásť a ísť bližšie k Nemu každý deň!
Autor: Erika Sokola-Hlačoková
Pieseň: ES 484


V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Izaiáš 30,15

Odpovedal Pán Marte: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Lukáš 10,41-42


Marek 9,14-29 :: Modlíme sa za: Banská Štiavnica (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby