Zamyslenie na deň 10.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Vstúpenie Krista Pána na nebo. Ascensio Domini
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


Zjavenie Jána 1,4-8

4 Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov 6 a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.

7 Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny.


Očakávania. Každý z nás vo svojom živote na niečo čaká. Čakáme na narodenie dieťatka, na ukončenie štúdia, na dobré zamestnanie, na láskavého partnera, na spokojný, harmonický život… Čakáme, že sa nám splnia naše sny, naše túžby. Snáď niet nikoho na svete, kto by niečo neočakával. Kto by vo svojom srdci nemal túžbu. Keď sa v našich očakávaniach sklameme, ostaneme možno zatrpknutí, možno ľahostajní, alebo aj skeptickí… Ale keď sa naše túžby naplnia, keď sa to dávno očakávané stane realitou, naše srdce je naplnené radosťou. Kristus prichádza. Očakávaš Ho? Máš túžbu Ho viac spoznávať? Viac Ho pochopiť? Viac sa Mu podobať? On prichádza k TEBE, do tvojej blízkosti, do tvojich starostí, do tvojich radostí, do tvojich sklamaní, do tvojich nádejí. Prichádza ako ten, ktorý miluje, ktorému na tebe záleží, ktorý oslobodzuje, ktorý napĺňa skutočnou podstatou. Prichádza Ten, ktorý je Alfa aj Omega. Otázne je, či Ho čakáš…
Autor: Erika Sokola-Hlačoková
Pieseň: ES 459


A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji. Izaiáš 58,11

Ježiš hovorí: Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Ján 14,18


Lukáš 24,(44-49)50-53 :: Skutky apoštolov 1,3-4(5-7)8-11 :: Žalm 68,1-19 :: Modlíme sa za: Bardejov (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby