Zamyslenie na deň 9.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 13,12-20

12 Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho a znovu si sadol, riekol im: Či viete, čo som vám učinil? 13 Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som. 14 Keď teda ja, Pán a Majster, umyl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy; 15 dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil. 16 Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal.


Či viete, čo som vám učinil? Možno by sme sa mali spýtať: Chcete vedieť, chcete porozumieť, čo som práve urobil? Radi hovoríme, že chceme konať ako Pán Ježiš, žiaľ, radšej si z Jeho života a pôsobenia vyberáme niečo príjemnejšie. Keď už nemôžeme byť spasiteľmi, radi by sme aspoň rozhodovali o spasení ostatných, inokedy túžime ukázať ľuďom naše schopnosti, obdarovania, duchovné dary. Sme však pozvaní k niečomu úplne inému. Umývanie nôh ako symbol služby, pomoci druhým a najmä pokory, to nie je nič príťažlivé, ale práve to sa od nás vyžaduje – slúžiť a pomáhať bez nároku na odmenu či pochvalu. V judaizme platí, že vyslaný je rovný tomu, kto ho posiela, ale nemôže byť od neho väčší. Ak by si niekto myslel, že je príliš dobrý na takýto druh služby, staval by sa nad Pána Ježiša. On takýto postup hneď v zárodku odmieta a potvrdzuje to aj slávnostným vyhlásením: „Amen, amen, hovorím vám.“
Autor: Peter Synak
Pieseň: ES 105


Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu? Jeremiáš 5,3

Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! Lukáš 17,5


Matúš 10,34-39 :: Modlíme sa za: Tekovské Lužany (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby