Zamyslenie na deň 9.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 21,1-21

1 Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. 2 Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. 3 Abrahám dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil, a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. 5 Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák. 6 Vtedy Sára povedala: Boh ma urobil predmetom smiechu; každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. 7 A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna. 8 Chlapec rástol a odlúčila ho od pŕs. V ten deň, keď bol Izák odlúčený, Abrahám vystrojil veľkú hostinu. 9 Keď Sára videla, že sa syn Egypťanky Hagary, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva z jej syna Izáka, 10 povedala Abrahámovi: Zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojím synom Izákom. 11 Abraháma však táto reč o jeho synovi veľmi zamrzela. 12 Boh riekol Abrahámovi: Nebuď namrzený pre chlapca a pre svoju dievku! Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. 13 Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojím potomkom. 14 Nato Abrahám včas ráno vzal chlieb a kožený mech s vodou, dal to Hagare, naložil jej chlapca na chrbát a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beér-Šeba. 15 Keď sa jej minula voda z mecha, pohodila dieťa pod jeden z kríkov, 16 odišla a sadla si opodiaľ naproti, asi na dostrel z luku. Lebo povedala: Nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti nemu a dieťa začalo nahlas plakať. 17 Boh však začul chlapcov hlas; anjel Boží zavolal z neba na Hagaru a riekol jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. 19 Tu jej Boh otvoril oči a ona zazrela prameň vody. Vstala, naplnila mech vodou a napojila chlapca. 20 A Boh bol s chlapcom; ten rástol, býval na púšti a stal sa z neho lukostrelec. 21 Býval na púšti Párán a matka mu vybrala ženu z Egypta.


Boh je verný Svojim sľubom. Dnešný text nám hovorí, že „Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil a splnil, čo bol Sáre zasľúbil.“ Slovo „milostivý“, ktoré v spojitosti s Pánom Bohom poznáme, sa dá preložiť aj ako „navštívený“ – keď Boh k nám zostúpil vo Svojom Synovi. Znamená to zažiť Boží zásah, ktorým napĺňal Svoju vôľu. V tomto prípade sa to vzťahuje na nadprirodzené narodenie dieťaťa 90-ročnej Sáre. Veľmi sa tu zdôrazňuje, že Boh vykonal, čím splnil Svoje slovo: „…ako sľúbil“, „splnil“, „čo bol Sáre zasľúbil.“ Po 25 rokoch čakania Boh splnil Svoj sľub, ktorý dal Abrahámovi a Sáre. Prečo to trvalo tak dlho? Prečo to srdcervúce meškanie? – – Niekedy vo svojej viere kráčaš (ako všetci svedkovia viery) a zažívaš pritom rovnaký druh mätúceho Božieho odkladu, keď sa modlíš a hľadáš naplnenie Božích zasľúbení. Môže to byť priveľké oneskorenie záchrany milovanej osoby. Môže to byť Tvoja modlitba za uzdravenie, ktorá napriek všetkej vytrvalej viere zostane nevypočutá, alebo to môže byť v inej oblasti Tvojho života – vo vzťahoch, ktoré sa Ti nedarí zlepšiť alebo nadviazať. Príde čas, keď Boh nebude konať tak, ako to od Neho očakávaš. Boh nám nevysvetľuje a nepracuje podľa nášho rozvrhu. No môžeme si byť istí, že Božie slovo je spoľahlivé a že On splní Svoje sľuby. Nemusí to byť hneď, ale nakoniec to bude.

Modlitba: Bože, ďakujem, že nás pripravuješ na večnosť. Odpusť, že pritom nemám dosť trpezlivosti. Pestuj ju vo mne. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech viac a vytrvalejšie verím Tvojím zasľúbeniam. Amen.
Pieseň: ES 531
Autor: Marián Bodolló


Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Sofoniáš 1,7

Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Matúš 24,44


1.Korintským 3,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Gemerská Poloma (GeS)