Zamyslenie na deň 9.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 16,18-20

18 Vo všetkých svojich mestách, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, ustanov si sudcov a úradníkov, a tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom. 19 Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči. 20 Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive a zabral krajinu, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh.


Bez pravdy a spravodlivosti niet spasenia. Najskloňovanejším slovom v dnešných časoch je slovo korupcia. Nikdy v histórii sa toto slovo nepoužívalo tak často ako dnes. A čím vyššia funkcia, tým je to častejšie. Stali sme sa vyberačmi ľudí a osôb. Kto mi je sympatický, ten má pre mňa väčšiu vážnosť a cenu. Kto mi dá úplatok, toho uprednostním. Čím viac prijatých zákonov proti korupcii, tým väčšia skorumpovanosť. Kto chce, cestu a spôsob si nájde. Vieme byť samospravodliví, ale nie spravodliví. Žijeme v strachu. Ak vidíme, že sa deje nespravodlivosť, nechceme sa do toho miešať. Chceme mať od všetkého pokoj, aby sa to neobrátilo proti nám. Bojíme sa povedať pravdu, aby sme neprišli o zamestnanie, nepoškodili seba alebo svoju rodinu. Ak by sa Ježiš zachoval podobne a nehájil spravodlivosť, dnes nemáme istotu spasenia. Nebol vyberačom ľudí. Rovnako sa skláňal k bohatým aj k chudobným, k veľkým aj k malým, k mužom aj ženám. Neobišiel a neobíde nikoho, kto stojí o Jeho prítomnosť. Miluje všetkých rovnakou láskou. Na konci vekov príde na zem, aby súdil živých aj mŕtvych. Nebojme sa hájiť pravdu, lebo Ježiš je cesta, pravda aj život! A nech je nám zákon Kristov nad každý iný zákon – „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba samého“ (L10,27)!
Autor: Ivanka Krištová
Pieseň: ES 564


U Hospodina je záchrana, a nad Tvojím ľudom Tvoje požehnanie. Žalm 3,9

On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa Svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi. 2.Timoteovi 1,9


2.Timoteovi 3,10-17 :: Modlíme sa za: Stará Turá (Po)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby