Zamyslenie na deň 10.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,28-36

28 Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. 30 A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, 31 a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 No Petra a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním. 33 Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. 35 A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. 36 Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli.


Charizmatické zážitky. Táto udalosť sa obyčajne interpretuje ako akýsi extatický, či charizmatický jav, v ktorom Ježiš s učeníkmi zažíva nebo na zemi. O čom je však táto duchovná extáza? Všimnime si niekoľko detailov. Učeníci sledujú zjavenie dvoch mužov viery, dávno mŕtvych, ako hovoria s Ježišom. O čom? O Jeho smrti v Jeruzaleme. To už v tejto chvíli „plnosti slávy“ na Zemi nemali lepšiu tému? Nemali, pretože nie je lepšia, vznešenejšia, svätejšia téma – ako Ježišov blížiaci sa čin všeobetujúcej lásky Božej. Blíži sa KAIROS globálnych, ale i mojich osobných dejín. Moment, kedy sa nebo priblížilo na dosah, na dotyk. To je prvé memento! Niet väčšieho zázraku, ako moment, keď sa človeku v hlave rozsvieti PRAVDA o Kristovi a všetko zmení! Ďalšia zvláštnosť tejto chvíle je spánok našich milých učeníkov. Zaspať v takejto chvíli? Je to možné? No zrejme je. Netvárme sa, že to nie je tak trochu aj o nás! Takáto je naša túžba po svätosti. Premôže ju túžba po veciach, ľuďoch, pôžitkoch, relaxe, peknom aute, dome, dobrom jedle. Duchovný spánok. A to posledné: z oblaku sa ozve hlas „toto je môj milovaný Syn, toho poslúchajte“!!! Tretie memento už nemôže byť jasnejšie: Krista treba pozorovať, počúvať Jeho slová, brať vážne Jeho myšlienky, nasledovať Ho na Jeho cestách, ale najmä ŽIŤ SLÁVU KRISTOVEJ OBETE každý deň. Boh nám v tom pomáhaj!
Autor: Ľubo Badiar
Pieseň: ES 249


Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o pomoc. Izaiáš 65,19

Veseľte sa v nádeji. Rímskym 12,12


1.Korintským 2,6-10 :: MODLÍME SA ZA: České Brezovo (No)