Zamyslenie na deň 9.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


Lukáš 21,25-33

25 A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; 26 ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské moci budú sa pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. 29 Potom im povedal podobenstvo: Pozrite si figovník a všetky stromy; 30 keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko; 31 tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. 32 Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú.


Nečudujte sa! Keď pozorujeme okolitý svet, vidíme veľa rozličných konfliktov – väčších alebo menších. Vidíme katastrofy prírodné aj medziľudské. Vidíme zlo v rozličných podobách. Veľa o tom rozmýšľame, veľa o tom hovoríme. Ale čo na to všetko Pán Boh hovorí? Čo na to hovorí Pán Ježiš Kristus? On hovorí: Nebuďte prekvapení, keď sa dejú zlé veci. To všetko sa musí diať, inak to na tomto svete nebude. Svet musí prežívať úzkosť, strach a beznádej zo všetkých hrozivých udalostí. Ale vy nie. Vy nie tak. Pretože vy očakávate niečo viac. Vy vidíte viac. Vy viete viac. Tak nám to aj dnes Pán Ježiš prízvukuje, aj dnes nám to pripomína. On nám pripomína, že my nie sme otrokmi tohto sveta, ani strachu, ani katastrof, ani hriechu. My sme Božie deti. Ježišova moc a sláva pri Jeho Druhom Príchode nás nedesia, ale napĺňajú pokojom. Lebo veríme a vyznávame, že Pán Ježiš je mocnejší ako čokoľvek v tomto svete, ako čokoľvek v našom živote, čo by nás chcelo zničiť. Dúfame a dôverujeme v mocného Boha. Neprepadá nás strach a beznádej, aj keď počujeme o vojnách, nepokojoch, katastrofách, ani vtedy, keď cítime veľkosť vlastnej viny. Stojíme vzpriamene a dvíhame hlavy k nebesám – s odvahou a radosťou.
Autor: Martin Chalupka
Pieseň: ES 26


Som Hospodin, ktorý ruší znamenia tárajov a veštcov mení na bláznov. Izaiáš 44,25

Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. 1.Jána 4,1


Jakub 5,7-8 :: Žalm 1 :: Izaiáš 35,3-10 :: Modlíme sa za: Šarišsko-Zemplínsky seniorát