Zamyslenie na deň 9.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 63,17-64,3

17  Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od Tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia, tak, že sa Ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva.   18  Tvoj ľud vlastnil Tvoju svätyňu len krátky čas, naši protivníci ju pošliapali.   19  Takí sme, akoby si nad nami oddávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno.
64:1  Ako oheň zapaľuje raždie, ako oheň privádza do varu vodu – tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa Tvojej prítomnosti báli národy.   2  Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred Tebou.   3  Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú.


Pán Boh mieni, človek mení. (A potom ešte aj vyčíta Pánu Bohu!) Boží zámer s Jeho ľudom je opísaný v predchádzajúcom texte. A je to dobrý zámer, lebo Pán Boh má s nami, ľuďmi, dobré úmysly. Naše rozhodnutia bývajú však často popretím Jeho lásky a záujmu o nás. Človek je schopný vyčítať Pánu Bohu aj dar slobodnej vôle, slobodnej voľby: Prečo si nám to dovolil? Prečo si nám dal poblúdiť od Tvojich ciest? Prečo si nám zatvrdil srdcia? Prečo sa Ťa nebojíme? Veď toto je obraz aj našej súčasnosti! Prečo panuje pokrytectvo? Prečo bažíme po moci a kariére aj v cirkvi? Prečo sa hryzieme medzi sebou? Prečo nevieme byť pokorní? Sme takí, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno (v. 19). Príliš veľa „prečo”. A dalo by sa pokračovať. Riešenie je len jedno: Modlime sa, aby Duch Svätý „urobil poriadok” aj u nás! Určite nájde veľa raždia, určite privedie do varu veľa vody. Aj keď je to bolestivý proces, je to jediné východisko z duchovnej biedy.
Autor: Elena Bruncková
Pieseň: ES 262


Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha! 4.Mojžišova 22,18

Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom! Rímskym 12,21


ZACHARIÁŠ 2,14-17 :: MODLÍME SA ZA: STARÁ TURÁ (PO)