Zamyslenie na deň 8.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 63,7-16

7  Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne.   8  Lebo povedal: Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom   9  v každom ich súžení. Ani posol, ani anjel, ale On sám ich zachraňoval; svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.   10  Ale oni sa priečili a zarmucovali Jeho svätého Ducha. Vtedy sa im zmenil na nepriateľa, On sám bojoval proti nim.   11  Vtedy sa Jeho ľud rozpamätal na dávne dni, na Mojžiša: Kde je ten, ktorý z mora vyviedol pastiera svojho stáda? Kde je ten, ktorý mu do vnútra vložil svojho svätého Ducha,   12  ktorý spôsobil, aby Jeho slávne rameno šlo po pravici Mojžišovej; ktorý rozštiepil more pred nimi, aby si utvoril večné meno?   13  Ktorý ich viedol cez hlbiny ako kone v púšti? Nepotkli sa.   14  Ako statok zostupuje do údolia, tak Duch Hospodinov im dal odpočinok. Tak si viedol svoj ľud, aby si preslávil svoje meno.  15  Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc? Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odopierajú.   16  Veď Ty si Otec náš, lebo Abrahám nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.


Veď Ty si Otec náš! Je neuveriteľné, čo všetko bol Pán Boh ochotný urobiť pre hriešne a stratené ľudstvo! Je neuveriteľné, že neposlal anjela alebo iného zvláštneho tvora, aby to dal do poriadku, ale podujal sa na to sám! Veď ako inak by aj mohol spraviť milujúci Otec, ktorý túži, aby sa Jeho neposlušné a zhýralé deti vrátili domov? On je Boh, ktorý zachraňuje Svojou láskou a súcitom, ktorý dvíha, nosí, stará sa. Ale aj vychováva! Nie je to lacná láska, ktorá dovolí všetko, ktorá prehliada neprávosť a zatvára si oči pred vinou človeka. Aj Boh vie mlčať a Jeho mlčanie je desivé. Lebo zrazu – ako keby nebol. A miesto, kde Boh nie je, sa razom mení na peklo. Čo robiť, keď Pán Boh mlčí, keď skúša, prísne vychováva? Len hľadieť v pokore na kríž, ktorý je dôkazom Božej milosti, lásky a priazne aj v časoch Božieho mlčania. Na Ňom zomieral miesto nás Pán Ježiš. Trpel, aby sme mohli byť zachránení. Či to nie je dostatočný dôkaz Božej lásky? A pamätať na slová: „Koho Pán Boh miluje, toho prísne vychováva!“ A tak, keď už nevládzeme a podlamujú sa nám kolená, pokľaknime v radostnom výkriku: Vďaka Ti, Hospodine, že ma tak veľmi miluješ!
Autor: Martin Kováč
Pieseň: ES 181


Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán Svojmu služobníkovi? Józua 5,14

Omnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho. Lukáš 11,28


2.KORINTSKÝM 5,1-10 :: MODLÍME SA ZA: SPIŠSKÉ VLACHY (TA)