Zamyslenie na deň 9.11.2023

Jób 9,1-15.32-35

1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Pravdaže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom? 3 Ak sa mu zachce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. 4 On je múdry v srdci, odvážny a silný. Kto sa mu vzoprel a ostal celý? 5 Prenáša hory, ony však nevedia, že to ich vo svojom hneve prevrátil, 6 otriasa zemou, až sa pohne z miesta, chvejú sa jej stĺpy, 7 prikazuje slnku, takže nevychádza, a hviezdy uzatvára pod pečať. 8 On sám rozprestiera nebesia a kráča na morských vlnách, 9 je tvorcom Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súhvezdí juhu. 10 On koná také veľkolepé veci a nespočetné obdivuhodné skutky, že sa nedajú preskúmať. 11 Tu prejde popri mne, ale ho nevidím, minie ma, ale ho nevnímam. 12 Keď on niečo uchytí, kto mu v tom zabráni? Kto mu povie: ‚Čo to robíš!‘? 13 Boh neodvráti svoj hnev. Pred ním sa zhrbili aj pomáhači Rahaba, 14 ako by som mu teda ja mohol odvrávať? Ako by som pred ním vyberal slová? 15 Ani keby som bol spravodlivý, neodpovedal by som, len by som svojho Sudcu prosil o milosť.

32 Ja predsa nie som mu roveň, aby som sa mohol ozvať: ‚Poďme spolu na súd!‘ 33 Niet toho, kto by medzi nami rozhodol, kto by na oboch svoju ruku položil. 34 Nech odvráti odo mňa svoju palicu, nech ma nedesí jeho hrôza, 35 potom prehovorím a nebudem sa ho báť, lebo môj prípad je iný.


Náš stav pred Pánom Bohom. Nemôžeme sa s Ním rovnať, nemôžeme sa s Ním súdiť. Veď by sme nevedeli vysloviť ani slovo pred Jeho múdrosťou a veľkosťou. Jóbova sťažnosť nevidí, že Božiu moc riadi dobrota a spravodlivosť. Jób tak hovorí bez toho, aby sa rúhal, alebo aby Boha opustil. Veľa si vytrpel a žiada, aby Hospodin odvrátil od neho Svoju palicu. – – Aj úprimne veriacim kresťanom sa môže stať, že budú veriť v Pána Boha, budú aktívni v cirkvi, ale pod tlakom udalostí prestanú vnímať Božiu dobrotu. Nezabúdaj dnes na to, že hoci je Božia spravodlivosť veľká, aj v nej je ukrytá napokon len Božia dobrota, hoci teraz je nám zahalená. Raz Pána Ježiša oslovili: „Dobrý Majstre!“ On hneď odpovedal: „Čo Ma menuješ dobrým, veď dobrý je len Boh?“ Aj my vieme, že s Hospodinom sa nemôžeme súdiť, ale nezabúdajme, že máme dobrého Pastiera: Ježiša Krista! Napokon, všetky situácie v našom živote nám majú ukázať, že Boh je dobrý, aj keď my sme netrpezliví. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro (Rímskym 8,28).

Modlitba: Drahý Pane Ježišu, daj nám Tvoju silu a Tvoj pokoj, aby sme si ani v zložitých situáciách nezúfali. Aby sme nikdy neprestali veriť, že za Tvojím súdom a za Tvojou spravodlivosťou je ukrytá Božia dobrota. Často sa nám zdá, že nás trestáš a náš život sa zbytočne komplikuje. To len my nevidíme a nevieme rozoznať, čo je pre nás dobré. Veríme, že Ty to vieš a za to Ti aj dnes ďakujeme. Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Ivan Boženík


V úzkosti som si povedal: Odvrhnutý som spred Tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k Tebe volal o pomoc. Žalmy 31,23

Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Rímskym 8,26


Matúš 7,1-5(6) :: Modlíme sa za: Závada (NoS)