Zamyslenie na deň 9.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 20,7-10

7 Keď sa vyplní tisíc rokov, satan bude z väzenia prepustený 8 a vyjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako piesku v mori. 9 A vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých<a> i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba, pohltil ich 10 a diabol, ich zvodca, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov.


Boh vyslobodzuje. Dnešný text, tak ako mnoho iných v knihe Zjavenia, pripomína, že sú pred nami ešte ťažké časy. Po období pokoja znova príde nepokoj. Utešovať sa môžeme hádam tým, že zatiaľ nežijeme v tých najťažších časoch. No niektorí z nás už dnes cítia nejakú formu útlaku, či obkľúčenia úmyslami toho Zlého. Kresťania, ktorí zápasia za Cirkev a veľké poverenie Pána Ježiša, sa stretávajú s ťažkosťami aj dnes a dennodenne. Možno vás čaká tlak zo strany zamestnávateľa, aby ste porušili vernosť Kristovi v práci nejakým ústupkom voči právu, alebo vám diabol chystá pascu vo vzťahoch s blízkymi. Čo teda? Pretrpieť to so zaťatými zubami a slzami na krajíčku? Vôbec nie! Kristova prítomnosť je o neutíchajúcej nádeji. Pozrite sa znova do dnešného textu! Napriek všetkej diablovej snahe vo všetkých kútoch sveta, napriek zvádzaniu a zúrivosti, všetka jeho snaha vychádza navnivoč v krátkom okamihu. Boh ukončuje ohrozenie Svojich milovaných jediným zásahom. Nikto z nás netuší, ako ďaleko sú tieto konkrétne udalosti, ale vieme, že Boh Svoje deti stráži aj dnes. Majme nádej, že ak by sme boli v obkľúčení toho Zlého dnes, Kristus sa prizná a vyslobodí nás!
Autor: Peter Podlesný
Pieseň: ES 279


Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami. 1.Kráľov 8,57

Napodobňujte tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Židom 6,12


1.Korintským 3,16-23 :: Modlíme sa za: Nesvady (Dn)