Zamyslenie na deň 9.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 16,1-9

1 Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. 2 Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. 3 Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. 4 Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím šafárstvo. 5 Zavolal si každého pánovho dlžníka a spýtal sa prvého: Koľko si dlžen môjmu pánovi? 6 Odpovedal: Sto mier oleja. Povedal mu: Vezmi si úpis, sadni si a chytro napíš päťdesiat. 7 Potom sa opýtal druhého: A ty koľko si dlžen? Odpovedal: Sto kórov pšenice. Povedal mu: Tu máš úpis, napíš osemdesiat. 8 I pochválil pán tohto nespravodlivého šafára, že opatrne urobil, lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným než synovia svetla. 9 Aj vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.


Máš len to, čo rozdáš. Pán Ježiš nechváli šafára pre jeho nevernosť a nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťal ešte aj v poslednej chvíli. Ale chváli jeho múdru opatrnosť, ktorou si chcel zaistiť budúcnosť. A tým sa Pán Ježiš obracia na nás, kresťanov, ktorých označuje synmi svetla a prízvukuje nám, aby sme využili svoju prítomnosť na záchranu v budúcnosti. Ako? Priateľom sa nám má stať nespravodlivá mamona? Určite nie! Po prvé, nesmieme zabúdať, že majetok, ktorý máme, nie je naším vlastníctvom, ale Božím darom. A s majetkom máme správne nakladať. Našou úlohou je deliť sa oň. To po druhé. Udeľujme tým, ktorí biedu trpia! Dokážme dávať aj z mála, veď dávame z Božieho! Práve takouto ochotou, štedrosťou si získame priateľov, ktorým sme v biede pomohli. Tak pomáhame šíriť Kráľovstvo Božie. Tak si budujeme správnu budúcnosť. Nikdy na to nezabúdajme: Čo z lásky udeľujem svojím blížnym, to sa mi znásobí a vráti u Boha! Ktosi dobre povedal: Máme len to, čo rozdáme. Božie kráľovstvo je takou veľkou hodnotou pre človeka, ktorý ho objaví, že je ochotný zbaviť sa celej minulosti a vydať sa na novú cestu.
Autor: Jaroslav Jurko
Pieseň: ES 553


Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Kazateľ 3,1

Peter povedal Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. Lukáš 9,33


Židom 11,1-7(8-10) :: MODLÍME SA ZA: Soľ (Šz)