Zamyslenie na deň 10.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 16,10-18

10 Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom. 11 Keďže ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé (bohatstvo)? 12 A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? 13 Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude nenávidieť, a druhého milovať; buď sa jedného bude pridŕžať, a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
14 Počuli to všetko aj farizeji, ktorí milovali peniaze, a posmievali sa Mu. 15 A povedal im: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom. 16 Zákon a proroci sú až po Jána; odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie, a každý sa tlačí do neho. 17 Ale ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiaročka zo zákona. 18 Ktokoľvek prepustí manželku a vezme si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú ženu vezme, cudzoloží.


Boh zná vaše srdce. Pán Ježiš varuje pred službou dvom pánom: Bohu a mamone. Služba mamone zotročuje, majetok, veci ovládnu myseľ i srdce človeka, človek sa rýchlo stane ich otrokom. Myslí len na to, aby mal viac a viac a viac. Zabudne na ľudí okolo seba, rozbíja vzťahy, ničí si dušu aj ducha. Nedbá na rodinu, rozbíja vzťahy, nevera, rozvod pre neho nič neznamenajú. Služba Bohu stojí na inej rovine. Kto Bohu slúži, drží sa zásady apoštola Pavla: Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Neriadim sa svojou vôľou, ale vždy sa pýtam: Čo by na mojom mieste robil Kristus? Svoj čas, svoje sily, aj svoje schopnosti vkladám do služby Pánovi. Jemu patrí moja myseľ aj srdce. – Služba si vyžaduje aj vernosť. Vernosť Pánu Bohu sme sľúbili pri konfirmácii. Pri sobáši dvaja mladí ľudia sľubujú vernosť až do smrti. Pán Ježiš vernosť zdôrazňuje. Vernosť sa začína v malých veciach, a potom príde aj na tie veľké. – Služba mamone vedie k nevernosti voči človeku, voči láske. Dopúšťa sa nespravodlivosti, ženie sa bezohľadne za ziskom. Farizeji sa posmievajú. Vtedy aj dnes. Pán Ježiš ich označil za pokrytcov, ich zbožnosť za pretvárku. Boh pozná srdce človeka, žime pred Ním v úprimnosti!
Autor: Jaroslav Jurko
Pieseň: ES 498


Vtedy som dobrorečil Najvyššiemu, chválil a velebil som Večne živého, Jeho vláda je večná a Jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Daniel 4,31

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! Skutky apoštolov 5,29


Jakub 1,1-6(7-11)12-13 :: MODLÍME SA ZA: Spišská Belá (Ta)