Zamyslenie na deň 9.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 3,14-24

14 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. 15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. 16 Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. 17 A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: Nebudeš jesť z neho! – pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť. 18 Ba tŕnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. 19 V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. 20 Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. 21 Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. 22 Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, 23 poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.


Nepochopiteľná láska. Dôsledky neposlušnosti boli katastrofálne a celkom logické. Čo však nie je až také logické, je Boží postoj k človeku: Jeho láska. Pre mňa je nepochopiteľná. V jednej zaujímavej knihe autorka píše: „Boh vyslovil na hadovu adresu jeden z najsilnejších prorockých výrokov zaznamenaných v Písme: Rozšliapem ti hlavu! Myslíš si, že ti to prejde len tak? V žiadnom prípade! Toto nie je koniec! Ja sa po nich vrátim! Jednoducho, odmietam stráviť večnosť bez Svojich detí.“ Týmto vyjadrením Božích slov adresovaných hadovi vystihla pisateľka hlbokú podstatu Božej lásky. Svätý Boh napriek tomu, že má právo hnevať sa na Svoje deti, ich stále hlboko miluje. Vyhlasuje proroctvo o záchrane, ktorá príde pre padlé pokolenie skrze Jeho Syna, Ježiša Krista. Aj keď od pádu v raji život naberie úplne iné smerovanie, Otec sa Svojich detí nevzdáva. Je to nepochopiteľná Božia láska. Jej pečať je aj v nás. Mnohokrát sa v nás prebudí vtedy, keď sami zápasíme o svoje deti. Milujeme ich, a preto nás bolí, ak idú zlou cestou. Nechceme sa ich len tak vzdať. Pečať tej Božej Lásky je v nás. A predsa, ak je nasmerovaná od Boha k nám, nevieme alebo ju nechceme prijať. Prečo? Veď zachraňuje! Urobme si teraz chvíľku a poďakujme sa Bohu za Jeho dokonalú a nepochopiteľnú lásku!
Modlitba: Nebeský Otecko, ďakujeme, že nás neskonale miluješ a robíš všetko preto, aby si nás zachránil. Odpusť, že niekedy robíme všetko, aby sme sa Ti nepodriadili. Ďakujeme, že nás napriek tomu miluješ. Amen.
Autor: Anna Belanji
Pieseň: ES 642


Dávid sa modlil: Pre Svoje slovo a podľa Svojho srdca vykonal si všetky tie veľké veci. 2.Samuelova 7,21

V tom sa prejavila Božia láska k nám, že Svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 1.Jána 4,9


Efezským 4,17-24 :: Modlíme sa za: Gemerská Poloma (Ge)