Zamyslenie na deň 8.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 3,1-13

1 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? 2 Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! 4 Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; 5 ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. 6 Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. 7 Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery. 8 Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. 9 Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? 10 On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. 11 Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? 12 Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som. 13 Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma podviedol; nuž jedla som.


Kto je zodpovedný za to, že hriech prišiel na svet? Adam, či Eva? A máme tu starý, známy príbeh, toľkokrát omieľaný aj vo svete, keď sa nám, ženám, ako „slabšiemu“ pohlaviu kladie vina a zodpovednosť za to, že zlo a hriech prišli na tento svet. Lebo Eva bola zvedená, Eva zhrešila. Ale ozaj len Eva? Eva zhrešila prvá, to Písmo jasne hovorí, ale čo na to Adam, muž – pán tvorstva? Ten, ktorému mala byť poddaná? „Aj on jedol.“ Často rozmýšľam nad tým, ako by to bolo dopadlo, keby Adam nejedol a ako hlava rodiny by to nedovolil ani Eve. Nezakázal, nezabránil, ale „aj on jedol“! Teda diablovi nepodľahla len Eva, ale aj Adam. Podľahli diablovi, ktorý ničí to dobré, čo Pán Boh stvoril, ničí to, čo dal Pán Boh človeku, „aby mu bolo dobre na zemi“. Je smutné a nešťastné, že sa mu to darí. Lebo ľudia nevidia, nepočujú a nevedia, že diabol klame, prekrúca Božie Slovo a keď sa mu podarí človeka zviesť do záhuby, len sa smeje. V dnešnej dobe vidíme, ako sa mu podarilo pod rúškom modernizmu – „moderného spôsobu života“ – zničiť aj Boží poriadok pre rodinu. Za zamyslenie stojí aj postoj človeka voči hriechu. Človek uteká a skrýva sa pred Pánom Bohom a keď sa má priznať a prosiť o odpustenie, začne sa vyhovárať a zvaľuje vinu na druhého… Odpusť nám, Bože, naše hriechy, ktoré sme pridali ku tým prvým. Nemôžeme odsudzovať Evu, ani Adama, lebo sami sme možno urobili viac zla. Veď nás Duchom Svätým, lebo si uvedomujeme, že sami nezvládame žiť tak, ako sa Ti páči. Amen.
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 333


Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. Žalm 25,3

Pavol píše: Tiesnení sme boli všelijako; zvonku borby, zdnu obavy. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás. 2.Korintským 7,5-6


4.Mojžišova 24,15-17a(17b-19) :: Modlíme sa za: Gemerská Panica (Ri)