Zamyslenie na deň 7.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,44-46

44 Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. 45 Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; 46 keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.


Skutočná hodnota. Perly, zlato, poklady… To sú veci hodné námetov na mnoho dobrodružných príbehov. I keď sme sa s niečím takým zrejme v reálnom živote nikdy nestretli, radi príbehy s takouto tématikou sledujeme. O to viac, ak sú založené na skutočných udalostiach a nie je to len fikcia. Minule som tak zauvažovala nad tým, že čo by iní dali za to, keby mohli poznať Pána Ježiša Krista?! Mnohí žijú na tomto svete v takej chudobe ducha, beznádeji a v nevedomosti o tom, že existuje nádej na život po smrti…! Zrejme majú pocit, že toto všetko tak je a tak to aj má byť, že im vlastne nič nechýba. Iní sa ženú za falošnými pokladmi bez trvalej hodnoty. Takejto fatamorgáne obetujú celý svoj život a výsledkom je iba jedno veľké sklamanie. A ja? Ako som k poznaniu Krista prišla ja? Ako tak nad tým premýšľam, neostáva mi nič iné, než povedať, že som sa narodila „do dobrej rodiny“. Zdedila som však viac, než len náboženstvo, či zvyk. Bola mi odovzdaná vedomosť o Poklade, o existencii drahocennej Perly… Ja som sa sama dobrovoľne rozhodla tento poklad prijať za svoj. Čo by iní dali za to, aby im niekto povedal o Ceste, o Pravde, o Živote?! Zrejme všetko… Bez problémov by sa všetkého vzdali. A ja? Nezvykla som si na Perlu až tak, že by mi začala unikať jej skutočná hodnota? Neberiem ju už na ľahkú váhu? Nestala sa mi zvykom? Napĺňa ma ešte radosťou?
Modlitba: Odpusť, Bože, že Ťa nevnímame ako najväčší poklad. Iné veci sa nám zdajú byť lákavejšie, zábavnejšie a hodnotnejšie, lebo svet za ne chváli a za Teba nie. Oživuj nášho ducha viac a viac, nech Ťa vnímame ako poklad najväčšej hodnoty a ponúkame ho s hrdosťou. Amen.
Pieseň: ES 453
Autor: Zuzana Pongen


Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! Abakuk 2,4

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše. Matúš 11,29


Izaiáš 26,1-6 :: Modlíme sa za: Tisovec (Ri)