Zamyslenie na deň 8.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 12,1-6

1  Ty si v práve, Hospodine, keď sa Ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s Tebou o práve: Prečo je cesta bezbožných úspešná a pokojne žijú všetci, čo sa dopúšťajú zrady?   2  Zasadil si ich a zakorenili sa, rastú, aj ovocie donášajú. Blízky si ich ústam, ale ďaleký ich srdcu.   3  Ale Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe. Odlúč ich ako ovce na zabitie a oddeľ ich na deň zabíjania.   4  Dokedy má trúchliť krajina a vädnúť všetka poľná zeleň? Pre zlobu jej obyvateľov miznú zvieratá i vtáky, lebo tamtí si povrávajú: On nevidí, ako sa to s nami skončí.  5  Ak si bežal s pešiakmi, a unavili ťa, ako sa budeš pretekať s koňmi? Ak sa len v pokojnej krajine cítiš bezpečne, čo si počneš v húšťave Jordánu?   6  Veď už tvoji bratia i dom tvojho otca sa voči tebe zradne zachovali, aj oni na plné hrdlo kričia za tebou; never im, keď sa ti láskavo privrávajú.


Zápas o Božiu spravodlivosť. Prorok Jeremiáš sa ocitol vo veľmi ťažkej situácii. Zápasí s Bohom o zjavenie Jeho spravodlivosti. Plače nad zlou situáciou svojho národa, okolia aj nad sebou. On verí, že Boh je spravodlivý a chce poznať „na vlastnej koži“, ako funguje Božia spravodlivosť, ako Boh chráni tých, ktorí Mu veria a slúžia Mu. Realita je však úplne iná. Dobre sa majú tí, ktorí sú zlí, sebeckí a nepoctiví. Zástancovia pravdy a spravodlivosti bývajú prenasledovaní. Dobre mu rozumieme, lebo aj my cítime rovnaké napätie v našom živote i vo svete. Najradšej by sme sa sami zbavili zla a tých, ktorí zlo rozsievajú. Lenže Božia taktika je iná. Boh učil Jeremiáša a dnes učí aj nás, aby sme mali inú – novú odvahu a vytrvalosť. Podľa príkladu nášho Pána Ježiša máme byť pripravení na úzku cestu, plnú bolestí, neporozumenia, strádania a ľudskej zlosti. Táto cesta totiž vedie ku konečnému víťazstvu Božej spravodlivosti a lásky. To je Boží spôsob uskutočnený v Ježišovom príbehu. Zlo je už porazené a každý hriešnik dostal novú šancu, má príležitosť k dobrému životu. Zápas o Božiu spravodlivosť preto ani dnes nemôžeme vzdať. Uverme v konečné Božie víťazstvo! S Ježišom máme niesť kríž k cieľu, ktorým je konečné víťazstvo Božej spravodlivosti a lásky!
Autor: Martin Vargovčák
Pieseň: ES 486


Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil Svoj ľud! Jeremiáš 31,7

Ježiš povedal uzdravenému: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou. Marek 5,19


LUKÁŠ 10,38-42 :: MODLÍME SA ZA: NEMCOVCE (ŠZ)