Zamyslenie na deň 8.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,23-27

23 Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. 24 A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. 25 I pristúpili, zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! 26 Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. 27 A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že Ho aj vetry aj more poslúchajú?


Vzdať sa kontroly. Koľkokrát sa nám v živote stalo, že sme „nemali pevnú pôdu pod nohami“? Modlili sme sa – a nič! Koľkokrát?! Pravdupovediac, v mojom živote oveľa častejšie, ako som čakala. A preto viem pochopiť učeníkov, keď na lodi uprostred búrky podľahli panike a budili Ježiša. Ich situácia bola nebezpečná. Búrka mohla loďku kedykoľvek prevrhnúť. Ocitli sa až v priveľkom riziku na to, aby nešli hľadať pomoc. Veď napokon, veríme, že k vlastnému životu by sme sa mali stavať zodpovedne. Mali by sme byť opatrní, plánovať a nič nenechávať na náhodu, alebo sa spoliehať na nejaké vyššie sily? Vyššie sily? Jedna vec je zodpovednosť – a v tom je, myslím si, Pán Boh s nami za jedno. Robiť to, čo je potrebné urobiť. Nepodceňovať veci a starať sa. Druhá vec je však dôvera. Náš život neriadime len my sami. Stále je tu niečo, čo nevieme ovplyvniť a ani si naplánovať. Vďaka Bohu za to! Lebo všeličo by s nami vyzeralo inak… Častejšie si potrebujeme priznať, že nie všetko je v našich rukách, lebo nie my sme bohmi. Vzdať sa kontroly nie je to isté, ako vzdať sa zodpovednosti. V prípade viery to znamená uznať, že ON – a nie my – má všetko pod kontrolou. Aj vo chvíľach, keď sa zem otriasa, voda sa dvíha a my nevieme, čo máme alebo môžeme urobiť. Lebo aj v tomto prípade – Boh, spiaci v búrke, je stále Boh.
Modlitba: Ďakujeme za Tvoju veľkosť, Bože! Ďakujeme, že si stále ten istý! Všemocný, vševedúci, vševidiaci… Dávame sa Ti do rúk, lebo nezvládame všetko v našom živote! Zachraňuj nás, teda, pred všetkým zlým! Najmä pred naším hriechom! Amen.
Pieseň: ES 474
Autor: Erika Pospíšilová


Hospodine, v ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. 2.Kronická 20,6

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Efezským 3,20-21


1.Korintským 10,16.17 :: Modlíme sa za: Spišské Vlachy (Ta)