Zamyslenie na deň 7.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


1.Timoteovi 1,12-17

12 Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby, 13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; 16 ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 17 Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.


Božie stopy v živote. Keď človek sadá do auta, nestačí pozerať sa iba dopredu, ale musí bdelo sledovať aj to, čo sa deje vzadu, v spätných zrkadlách. Kto to podcení, vystavuje seba aj iných mnohým nebezpečenstvám. V spätnom zrkadle vidí svoj život aj apoštol Pavel. Nebol to pekný pohľad a nemal sa čím chváliť. Sám píše, čo činil z nevedomosti a z neviery: Prenasledovanie kresťanov, rúhanie a pod. Boli to činy, ktoré ho hnali do ešte väčšej záhuby, akú chcel konať. No keď sa obzerá späť, vidí okrem svojich stôp aj stopy Božie. A tie sú pre neho oveľa dôležitejšie, na tie chce upozorňovať a na tie chce ukazovať. Lebo v nich bola zjavná Božia milosť a Kristovo milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo z neho urobilo nového človeka. Pavel spoznal, že najväčšie Božie divy sa dejú v ľudskom srdci. Práve tam, kde človek spoznáva svoju hriešnosť. Spoznáva, aký bol slepý, ale milosť Božia pôsobí tak, aby videl a pochopil, že je stvorený a povolaný k službe. Pán Boh koná neskutočné veci! Sú to veci a udalosti, na ktoré často ani nepomyslíme. A tie najväčšie sa odohrávajú veľmi často v skrytosti, tam, kde to nečakáme. Verná je to reč a hodná toho, aby ju všetci prijali. Prijmi ju aj Ty, lebo Ježiš prišiel na to, aby spasil aj Teba! Pozri sa do spätného zrkadla a zaostri na Božie stopy vo svojom živote!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, našu slepotu! Nevideli sme Teba, nechceli sme vnímať Tvoju reč cez svedomie a Bibliu. Obživ náš vnútorný zrak a daj lásku k Tvojim príkazom, aby sme boli v tomto svete Tvojimi dobrými deťmi! Amen.
Pieseň: ES 544
Autor: Iveta Vachulová


Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte Jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru. Sofoniáš 2,3

Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Matúš 5,6


Lukáš 15,1-3.11b-32 :: Žalm 112 :: Modlíme sa za: Väzenskú misiu