Zamyslenie na deň 8.5.2023

Príslovia 6,6-11

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, 2 zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, 3 teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho: Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho! 4 Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. 5 Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. 6 Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. 7 Hoci nemá kniežatá, ani dozorcu, ani panovníka, 8 chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. 9 Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? 10 Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať – 11 tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.


Si ako mravec? Mravce sú tvory, ktorých je na svete veľké množstvo. Existuje minimálne 22-tisíc druhov tohto hmyzu. Jeden mravec má až 250-tisíc mozgových buniek. Pritom má nadľudskú silu, lebo dokáže odniesť 10- až 50-násobok svojej vlastnej váhy. Okrem toho vie plávať. Zaujímavosťou je, že mravce majú aj mravčie cintoríny. Sú veľmi usilovné a vzájomne si pomáhajú. Pritom všetkom jeden mravec žije priemerne iba 45-60 dní. Za tento krátky čas však toho každý mravec stihne veľmi veľa. – – Keď sa pozrieme na Pána Ježiša, vidíme, že počas Svojho pôsobenia na tejto zemi chodil, učil, pomáhal, rozprával sa s ľuďmi, uzdravoval. Ježiš bol počas Svojho pôsobenia veľmi aktívny. Nezaháľal. Využíval každý čas. – – No a čo ja? Alebo ty? Ako je to so mnou a s tebou a s našou aktivitou a prácou? Som aktívny? Snažím sa? Koľko času trávim napríklad pozeraním televízie, ťukaním do mobilu a surfovaním po sociálnych sieťach či internete? Je všetko, čo robím v bežnom dni, naozaj dôležité? Dnešný biblický text ma vyzýva k tomu, aby som si zobral príklad od mravca. Aby som nebol lenivý. Aby som nevylihoval, ale aby som viedol aktívny život. V Pánovi Ježišovi máme príklad, ako On využíval Svoj čas v službe druhým. Dnes je pred nami deň, kedy môžem byť alebo som bol aktívny. Nie z vlastnej sily, ale vďaka Ježišovi. Využijem túto možnosť?

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že stále pracuješ, ako povedal Pán Ježiš. Odpusť mi, že ja sa nechávam odlákať od práce na Tvojom kráľovstve. Daruj mi lásku k nej aj k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 574
Autor: Miroslav Mudrák


Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. 2.Mojžišova 3,14

Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Rímskym 8,31


Príslovia 8,22-32(33-36) :: Modlíme sa za: Liptovský Mikuláš – Palúdzka (LOS)