Zamyslenie na deň 9.5.2023

Príslovia 6,12-19

12 Naničhodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami, 13 kto žmurká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. 14 Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. 15 Preto náhle príde naňho záhuba, naraz bude zdrvený a nik ho neuzdraví. 16 Šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je pre Neho ohavnosťou: 17 pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, 18 srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, 19 falošného svedka, ktorý sipí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi.


Ohavnosti pred Hospodinom. Úprimnosť, čestnosť, transparentnosť. Slová, ktoré sa v dnešnej dobe často skloňujú a používajú. Škoda len, že sa často používajú v negatívnom zmysle, pretože sú to slová a vlastnosti, ktoré sa dnes až tak „nenosia“. Tento text hovorí o tom, že Pán Boh nemá rád, keď je niekto neúprimný, falošný či zvrátený. A tiež, keď niekto rozsieva nesváry a má zákerné zámery, či prelieva nevinnú krv. – – Čo to znamená pre mňa? Možno si povieš: Mňa sa to až tak netýka – ja taký nie som. Ja nerobím takéto zlé veci. Predstav si však takúto situáciu: Je večer. Stojíš pred samotným Bohom. Boh ti hľadí do očí a kladie ti tieto otázky: „Bol si dnes čestný a chcel si všetkým okolo seba len to najlepšie?“, „Hovoril si celý deň len a len pravdu, a nie to, čo sa ti hodilo?“, „Je všetko, čo si dnes urobil, také, že by si sa za to nemusel hanbiť, keby o tvojich pohnútkach vedelo široké okolie?“… Čo odpovieš Bohu na konci dňa? Prajem tebe aj sebe, aby nás Boh nenazval naničhodníkmi ani podvodníkmi, ale aby nás nazval Svojimi deťmi, ktoré sa snažia vo všetkej svojej hriešnosti žiť čestný, úprimný a transparentný život pred svojím Stvoriteľom i ľuďmi vo svojom okolí. A keď sa ti nedarí, vieš, kde máš pomoc!


Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju spravodlivosť. Odpusť mi, že v nej nemám takú záľubu ako Ty. Posilňuj ma na vnútornom človeku, nech sa vo mne posilňuje všetko toto dobro. Amen.
Pieseň: ES 330
Autor: Miroslav Mudrák


Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré nikdy nebude zničené. Daniel 2,44

Ježiš hovorí Svojim učeníkom: A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal Môj Otec, aby ste jedli a pili pri stole v Mojom kráľovstve. Lukáš 22,29-30


Rímskym 15,14-21 :: Modlíme sa za: Liptovský Ondrej (LOS)