Zamyslenie na deň 8.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 15,9-17

9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske.   10 Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske.   11 Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola úplná.   12 To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.   13 Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.   14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;   15 nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca.   16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.   17 Prikazujem vám, aby ste sa milovali.


Vrchol života. V novinách čítame: „Vytvoril nový svetový rekord a dosiahol vrchol života… stal sa miliardárom a…, zvolili ho za prezidenta a…,“ a skončil na cintoríne dva metre pod zemou. O inom vrchole života čítame vo veršoch 14 a 15. Byť priateľom Božím a mať istotu večného života už tu, na Zemi. Dosiahnutie toho prvého „vrcholu“ má svoje pravidlá – tréning, strava, šikovné podvádzanie, sofistikovaná kampaň. Aj ten druhý vrchol – priateľstvo s nebeským Otcom – má svoje pravidlá. Z Jeho strany je to v poriadku, lebo si vyvolil nás (teba) On, ale my musíme dodržať veľmi ťažké prikázanie a to: „Aby sme sa milovali navzájom“ (v. 12 a 17). My sami (ja osobne) to z vlastnej sily nedokážeme. Ale Boh Otec, ktorý je Láska žijúca v nás, to cez náš život dokáže. Ak si sa narodil z Boha, ak si živá ratolesť na pravom kmeni života, nebude pre teba ťažké odpustiť aj nepriateľom, ani milovať blížnych… Pôsobí to Božia láska rozliata v našom srdci (R 5,5) a potom toto prikázanie nie je ťažké (1.J 5,3). Ak si vpustil Pána Ježiša do svojho života, dosiahol si vrchol a cieľ. Je to tvoje spasenie (1 Pt 1,9). A ešte poznávací test: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov“ (1J 3,14). My to vieme. Vieš to aj ty?
Autor: Pavol Roháček
Pieseň: ES 454


Hospodin hovorí: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.  2.Mojžišova 33,19

Pavol píše: Ďakujem Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do Svojej služby, hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti.  1.Timoteovi 1,12-13


JÓB 9,14-23.32-35 :: MODLÍME SA ZA: BANSKÁ BYSTRICA – RADVAŇ (ZV)