Zamyslenie na deň 7.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 15,1-8

1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.   2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.   3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.   4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne.   5 Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.   6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria;   7 ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.   8 Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.


Vianočný stromček – nádherne vyzdobený, hore hviezda, ovešaný zlatými reťazami, sviečky, sladkosti… ale mŕtvy. Je odrezaný od zdroja života. Uschne, hodia ho na smetisko a zhorí (v. 6). Milý priateľ, si aj Ty len nedeľný kresťan, pekne upravený, navoňaný a cez týždeň Ťa zdroj života – Pán Ježíš – nezaujíma? „Hľa stojím pri dverách a klopem…“ (Zj 3,20). Kľučka na dverách tvojho života je len zvnútra. Záleží od teba, či vpustíš Pána Ježiša, Ducha Svätého do svojho života, aby riadil tvoj myšlienkový svet, tvoje rozhodnutia, tvoj citový život… Ak to urobíš, bude platiť, že On bude v tebe a ty v Ňom (v. 4 a 7) a tvoja rodina, kolegovia, spolužiaci, ochutnajú to úžasné ovocie, ktoré tomuto svetu chýba. Je to láska, radosť, odpúšťanie, pokora, tichosť. A ty, milý priateľu, budeš zakorenený v darcovi života. A to je Pán Ježiš. Kedy Ho vpustíš dnu? „Hľa, stojím pri dverách a klopem…“
Autor: Pavel Roháček
Pieseň: ES 460


Cti otca svojho i matku svoju!   2.Mojžišova 20,12

Odvďačovať sa svojim predkom to je príjemné pred Bohom.   1.Timoteovi 5,4


JÁN 6,26-35 :: MODLÍME SA ZA: BANSKÁ BYSTRICA (ZV)