Zamyslenie na deň 8.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 7,14-25

14 Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu. 15 Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. 16 A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. 17 A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. 19 Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. 20 Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. 24 Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja – ten istý – svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu.


Neustály boj. Všetci to poznáme. Priateľka, manžel, kolega niečo povie a mňa to zraní. Viem, že správnou reakciou by mala byť láskavá odpoveď, či dokonca vysvetlenie toho, čo daná poznámka spôsobila v mojom srdci. Namiesto toho však zaútočím späť. Ironizujem. Urazím sa. Niečo vo mne chce mať pravdu, chce mať právo, chce vyhrať… Za každú cenu vyhrať! Ten hlas má meno: Sarx. Je to grécke slovo, ktoré označuje našu hriešnu prirodzenosť, starého Adama v nás, naše telo. Sarx má silný hlas a silnú moc v našom vnútri a je to druhý najväčší nepriateľ Ducha Svätého. (Tým prvým je, samozrejme, Satan.) Každý deň sa v našej mysli a v našej duši odohráva neustály boj o priestor. Dáme ho sarxu? Alebo ho dáme Duchu Svätému, aby nás viedol? K (na prvý pohľad) nepríjemnej pokore a pokániu…? Na druhý pohľad – k slobode, životu, pravde, svetlu a plnosti. Stojí to za to ignorovať sarx…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za ducha, ktorého oživuješ v nás, aby sme mohli žiť dobre. Odpusť, že sme telo vydali hriechu a teraz nás ťahá ku zlu. Posilňuj nás na vnútornom človeku. Amen.
Pieseň: ES 646
Autor: Maruška Skonc


Hospodine, odpusť, prosím, neprávosť Svojho ľudu podľa Svojho veľkého milosrdenstva. 4.Mojžišova 14,19

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!   Matúš 6,12


Kolosenským 2,8-15 :: Modlíme sa za: Chmeľovec (Šz)