Zamyslenie na deň 7.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 7,7-13

7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vôbec nie! Ale hriech som nepoznal; (poznal som ho) len skrze zákon, lebo ani žiadosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: nepožiadaš! 8 Ale hriech, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, vzbudil vo mne všelijaké žiadosti. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. 9 Ja som však žil kedysi bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil, 10 a ja som umrel; i ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo poslúžiť na život, bolo mi na smrť. 11 Hriech totiž, keď sa mu prikázaním dostala príležitosť, oklamal ma a tým ma usmrtil. 12 A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Teda to dobré spôsobilo mi smrť? Vôbec nie! Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi tým dobrým smrť, aby sa (tak) hriech tým prikázaním stal nadmieru hriešnym.


Drž sa manuálu. Veľakrát som sa stretla s názorom, žiaľ, aj u kresťanov, že evanjelium prijímali, ale zákonom opovrhovali. Jednoducho si vytvorili vlastnú predstavu o Pánu Bohu a Jeho Slove a to je nesprávne. Na ilustráciu použijem príklad: Môj manžel je veľmi zručný. Obdivujem jeho precíznosť. Keď kúpime nejakú novú vec, s veľkým záujmom študuje manuál a bod po bode skladá, skrutkuje a montuje. Je radosť na neho pozerať. Výsledok nikdy nesklame a dôvod je jednoduchý. Drží sa pravidiel konštruktérov. Presne tak by to malo byť s naším spoznávaním Pána Boha a Jeho Slova. Práve dnešný text nám tiež jednoznačne ukazuje, že zákon je pre nás dôležitý. Ak by nebolo zákona, nevedeli by sme, že je tu hriech. Teda aj zákon tu má svoje miesto. Sám Pán Ježiš hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon, alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17). Milý čitateľ, ak nechceš byť oklamaný vlastnou predstavou o Bohu, ber každý deň do rúk Bibliu, ktorá je Božím manuálom – Božím návodom na život! Ak ju budeš čítať pozorne, neminieš sa cieľa.
Modlitba: Ďakujeme za Tvoje Slovo, Pane! Odpusť, že ho zanedbávame, že sa tak pripravujeme o potravu pre svojho ducha! Prosíme, upevňuj nás vo viere a daj radostnú túžbu po Biblii! Amen.
Pieseň: ES 534
Autor: Renáta Madzinová


(Spravodlivý) bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. Žalm 1,3

Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ján 15,8


Nahum 1,2-6 :: Modlíme sa za: Chmeľov (Šz)