Zamyslenie na deň 7.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 63,1-6

1  Kto to prichádza z Edómu v krvavočervenom rúchu z Bocry? Ten, kto sa skvie vo svojom obleku a kráča vo svojej veľkej sile? Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.   2  Prečo je tvoj oblek červený a tvoje rúcho ako rúcho šliapača vo vínnom lise?   3  Sám som šliapal v lise a z národov žiaden nebol so mnou. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zgniavil som ich vo svojej prchkosti; ich šťava mi postriekala rúcho a poškvrnil som si odev.   4  Lebo deň pomsty mal som na mysli, prišiel rok môjho vykúpenia!   5  Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; prekvapil som sa, že nikto ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela.   6  Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich vo svojej prchkosti a ich krv som vypustil na zem.


Do prachu hriešnici! Kým je čas! Svet okolo nás je pokazený, aj keď to tak na prvý pohľad možno nevyzerá. Odkedy prví ľudia odmietli rešpektovať Pána Boha, všetko sa pokazilo, stratili sme raj, ocitli sme sa vo svete, kde sa každý snaží prežiť za každých okolností a urobí pre to všetko. Keď už je všetkého priveľa, keď okolo nás priam kvitne nespravodlivosť, treba trpezlivo a vytrvalo vzhliadať k Pánu Bohu. ON sa zastane spravodlivých a vykoná hrozný súd nad tými, ktorí utláčajú slabých a ktorí kradnú, vraždia, zhromažďujú si majetky, ktorí vtláčajú do ľudských myslí hodnoty smrti a skazy, prevracajú morálku a Božie zákony naruby, ktorí chcú ovládať a manipulovať, ktorí sa tvária pobožne, ale v skutočnosti im ide iba o moc a prestíž. A Jeho súd bude prísny. On je Boh, Jemu patrí pomsta! Je to kruté? Že vraj toto nie je náš milujúci Boh? Ale zaslúži si ľudstvo, ktoré odmieta Kristovu obeť niečo iné? Pán Ježiš zobral na Seba trest, ktorý sme si mali odpykať my sami, urobil to z lásky k nám. Boh sám trpel, miesto Svojho stvorenstva, len aby nás zachránil. Prelial Svoju krv, len aby sme mohli žiť! A čo robíme my? Svojou ľahostajnosťou a svojvôľou, svojou zvrátenou sebastrednosťou šliapeme po Jeho krvi a vysmievame sa Jeho ranám! Do prachu hriešnici! Kým je čas! Ešte stále je nádej! Konečne začnime brať Krista vážne!
Autor: Martin Kováč
Pieseň: ES 331


Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí. Žalospevy 3,22

Navyše sa vo mne rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 1.Timoteovi 1,14


ZJAVENIE JÁNA 2,1-7 :: MODLÍME SA ZA: SPIŠSKÁ NOVÁ VES (TA)